#EnPrimeraPersona | Blog d’Especialista Municipal Voluntari/ària

Blog de Josep Pasqual Albiol Esteller, tècnic de l’Ajuntament d’Onda i veí de Vila-real, qui ha col·laborar durant el mes d’octubre amb l’Ajuntament de Santiago de María (El Salvador) en el disseny de rutes i paquets turístics

L’arribada, el dia 14 d’octubre va estar condicionada pels efectes de l’huracà Júlia. El país sencer encara estava sota l’estat d’emergència i  militaritzat. Tot just a Santiago de Maria hi havia situat un dels principals alberg per a damnificats situat en una antiga escola en desús. Amb tot, els efectes de l’huracà no eren perceptibles a simple vista. Donat que l’afecció va ser causada pel que es considera la cua de l’huracà, els danys van ser molt localitzats a indrets determinats. Tot i això algunes persones del municipi van veure completament inutilitzades les seues cases.

Però amb tot, l’activitat social, econòmica i també administrativa no es va aturar en cap moment, i l’inici de l’assistència tècnica no es va veure en perill en cap moment, i les expectatives dipositades tampoc. Tot perfectament preparat per l’arribada.

Santiago de Maria és un municipi que pertany al departament d’Usulutan, a la República d’El Salvador de Centro Amèrica, com diuen les persones locals. El seu passat econòmic i social va estar de gran esplendor gràcies a l’explotació del café. Persones immigrants procedents de diferents indrets, especialment de terres catalanes com demostren molts dels cognoms encara existents, van desenvolupar tota una estructura econòmica i social, però també cultural durant la segona part del segle XIX i primera meitat del segle XX de la qual ara mateix queden pocs vestigis, a banda de les mateixes plantacions de café.

A més a més, ara mateix Santiago de Maria s’ha convertit en un “lloc de pas” cap al municipi veí d’Alegria. Aquest indret, a partir del recurs natural d’una llacuna, s’ha convertit en un espai turístic important visitat cada cap de setmana per multitud de persones que necessàriament han de creuar de punta a punta el municipi de Santiago de Maria.

Amb aquestes duess primeses, l’existència d’una important cultura cafetera i l’important transit de vehicles i viatgers pel municipi ens han conduït a poder executar aquesta estada tècnica. Des de l’alcaldia es considera prioritari disposar d’un producte i oferta turística atraient per a l’important número de persones que estan en trànsit i possibilitat que es genere activitat econòmica i social per al benestar del municipi i dels veïns i veïnes, permetent donar continuïtat a una estructura comercial i de serveis que ara mateixa està passant per mals moments.

Els primers dies han estat de contacte, de converses, d’identificacions. La primera conclusió és clara: la idea està definida i participada per a totes les persones santiagueres, així es diuen, però els fonaments quasi inexistents i les diferents percepcions i particularitats de com arribar a aconseguir l’objectiu dificulten molt el projecte.

Açò van ser els primers dies, amb molts d’altres per davant per anar treballant!

Josep Pasqual Albiol Esteller.