FAQ

 

1.- Com cal omplir el certificat de condicions i deures què està en .pdf?

Pots imprimir el document, emplenar les dades a mà i escanejar-ho. També pots, a través d’una aplicació web (Adobe Scan i altres), emplenar el document en línia i guardar-ho.

2.- Quines son les titulacions acadèmiques requerides per a sol·licitar el voluntariat?

Segons la plaça es requereix una titulació; per exemple si estàs interessat en la plaça d’especialista en urbanisme; necessitaràs la titulació de enginyeria i/o arquitectura.

3.- He de presentar el certificat d’antecedents de delictes de naturalesa sexuals?

Sí, per a totes les places.

4.- On sol·licite el certificat de delictes de naturalesa sexuals?

Pots sol·licitar-ho en: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central o en qualsevol delegació de govern de la teua ciutat.

5.- Si no soc funcionari d’un municipi soci del Fons, puc presentar-me igualment?

En aquest cas, et podràs presentar si estàs empadronat en un dels municipis o mancomunitats sòcies del Fons. Tingues en compte que en la baremació es prioritzaran els funcionaris però sempre recomanem presentar-se a qualsevol veí i/o veïna dels ajuntaments adherits al Fons.

6.- Les dates proposades són obligatòries o puc viatjar en un altre moment?

Les dates són aquelles proposades per la contrapart en terreny, són una primera indicació que és puc modificar i que sempre es decideix entre la persona seleccionada i la contrapart. Normalment les assistències tècniques es realitzen entre juliol i desembre.

7.- He de vacunar-me?

Segons la zona de la plaça seleccionada hi ha vacunes obligatòries i altres facultatives.

De totes maneres, és molt recomanable agafar ja cita en https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm ja que l’espera és molt llarga.