CONDICIONS

Per a poder participar a l’experiència de cooperació tècnica, la persona sol·licitant haurà de:

Assistir el 22, 23 i 24 de juny a la formació i convivència organitzada pel Fons. (Inici divendres a les 18:30h)

Romandre entre 25 i 31 dies al país de destí.

Presentar la sol·licitud completa abans del 31 de maig de 2018.

Acomplir i signar el certificat de condicions de participació.

NOSALTRES ET COBRIM LES DESPESES:

El desplaçament d’anada i tornada i l’assegurança durant l’estada, van a càrrec nostre, així com una borsa de viatge per a cobrir xicotets imprevistos.

La contrapart local proporcionara l’allotjament, l’alimentació i altres despeses relacionades amb l’activitat.