PER A PODER PARTICIPAR NECESSITES:

Disposar de la titulació acadèmica adequada a la plaça convocada i comptar amb una experiència mínima d’un any de treball.

Formar part de la plantilla de treball de qualsevol dels ajuntaments o mancomunitats sòcies del Fons o d’un ajuntament que no ho és en cas de residir en un dels municipis socis.

En cas de no quedar coberta l’assistència tècnica per falta de sol·licituds o per l’incompliment dels requisits, es podrà seleccionar entre les veïnes i els veïns dels municipis socis, sempre que hagen presentat la sol·licitud.