COMUNICACIÓ I PROTOCOLS: ESPECIALISTA EN PRESTACIÓ EN ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

OBJECTIUS:

Generar capacitats en els tècnics i les tècniques de la gerència de desenvolupament municipal, perquè aquests puguen millorar la gestió i la prestació de serveis baix un compromís de qualitat recolzat en els drets dels ciutadans.

Dates realització: 1 d’agost a 1 de setembre de 2022

Soci Local: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)

Localització: Cantón Otavalo i parròquies rurals, en la Provincia de Imbabura, Republica del Ecuador

Perfil: Especialista en administració municipal, atenció a la ciutadania i protocol. Coneixement de l’experiència en comunicació i maneig de TICs.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier d’indicadors qualitatius i quantitatius respecte al sistema de comunicació amb atenció a la ciutadania i protocols d’atenció a la persona usuària.
  • Crear un mapa de processos, model de gestió en funció de les competències municipals.
  • Elaboració d’un programa per a la gestió documental municipal en funció als processos substantius, adjectius i governants.
  • Desenvolupar i crear eines de comunicació en les finestretes municipals per a millorar l’atenció a la persona usuària.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Diagnòstic  de la situació del sistema d’atenció a la ciutadania en el GAD Municipal del Cantón de Otavalo.

– Plantejar un sistema administratiu, model de gestió, mapa de processos i competències que afavorisquen una major eficiència i eficàcia.

– Proposar l’ús d’un programa model de gestió documental de processos, adjectius, substantius com també de processos governants.

– Implementar l’ús d’eines informàtiques per a modernitzar i optimitzar el sistema d’atenció a la ciutadania en les dependències municipals. , com també en la difusió de projectes institucionals i comunitaris.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’especialista en prestació de serveis municipals orientats en l’administració, atenció a la ciutadania i protocols participarà d’un procés d’avaluació institucional per a diagnosticar el model d’atenció ciutadana vinculat a l’ús de les TICs i la promoció davant la ciutadania enfocada a un servei de calidesa, eficiència i eficàcia.

El sistema d’atenció a la ciutadania en el municipi de Otavalo és convencional, la qual cosa comporta l’ús il·limitat de papers i tràmits que requereixen de manera urgent un model de gestió documental vinculat a l’ús de les TICs, per tant el suport tècnic que pot brindar l’especialista consisteix a diagnosticar i elaborar un nou model de gestió concorde a l’avanç tecnològic, el qual suggereix un software que done resposta en menor temps i atenga major quantitat de tràmits de la ciutadania a partir de la finestreta única. Es tracta de crear un sistema de comunicació i control documental intern que done resposta al personal funcionari de les diferents direccions departamentals de manera eficaç.