ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, ENGINYERIA CIVIL

OBJECTIU:

Realitzar el disseny arquitectònic del complex esportiu, recreatiu i cultural en la comunitat de San Pedro, la qual cosa té la finalitat d’incentivar la pràctica de l’esport, la recreació de xiquets/xiquetes i joves i l’enfortiment i intercanvi cultural.

Dates realització: agost 2018.

Soci Local: Govern Autònom Descentralitzat de Cotacachi, Equador.

Localització: Comunitat San Pedro, Parròquia El Sagrario, Santa Ana de Cotacachi, Equador.

Perfil: Especialista en arquitectura, enginyeria civil.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Plànols de disseny arquitectònic del complex, pressupost de referència de l’obra i socialització del projecte a l’equip tècnic i autoritats de la institució.

Previsió d’activitats a realitzar:

Visites de camp per verificar les condicions del terreny on es construirà el complex: la persona seleccionada haurà de visitar el lloc comptant amb el suport tècnic i logístic de funcionaris del GAD Municipal Cotacachi.

Reunions de socialització prèvia i final per a elaboració i presentació del disseny respectivament amb funcionaris municipals i actors locals.

Coordinació amb l’equip tècnic de suport: El/la voluntari/a haurà de coordinar amb el personal de suport del municipi per desenvolupar les accions de forma eficaç, eficient i concorde a les necessitats.

Revisió permanent de documentació tècnica i previ al seu lliurament final.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà a Santa Ana de Cotacachi i en la comunitat de San Pedro, en Equador. La persona seleccionada treballarà amb l’equip d’urbanisme del municipi i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament de la responsable de relacions de cooperació internacional del municipi, Katiusca Rubio.

La comunitat de San Pedro disposa d’un àrea de terreny d’ aproximadament 3 hectàrees que van ser lliurades en préstec d’ús per la municipalitat, amb la finalitat que en aquest espai es puga construir un complex recreatiu, esportiu i cultural que servisca per a xiquets, joves i adults, homes i dones, tant de San Pedro com de comunitats veïnes per poder desenvolupar activitats d’esport, de recreació i culturals.

El municipi disposa d’equips de topografia i un equip tècnic de suport en enginyeria i arquitectura, així com de computadors amb programari necessari per al càlcul i el disseny requerit.

És important que la persona seleccionada tinga coneixement en maneig d’AutoCAD i en software per l’elaboració de pressupost i anàlisi de preus unitaris.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *