ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, ENGINYERIA CIVIL

OBJECTIU:

Protegir el patrimoni cultural arquitectònic existent en les àrees de significat històric i cultural gràcies a un estudi de línea de base del patrimoni existent.

Dates realització: agost o setembre 2019.

Soci Local: Govern Autònom Descentralitzat de Cotacachi, Equador.

Localització: Santa Ana de Cotacachi, Equador.

Perfil: Especialista en arquitectura, enginyeria civil, patrimoni cultural.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Línia de base de l’estat actual dels béns immobles, conjunts urbans i equipament públic de la zona patrimonial. Proposta general dels tipus de gestió per a la regeneració de la zona patrimonial.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Inspeccions de camp – Arxiu fotogràfic – Actualització de les fitxes – Treball conjunt amb tècnics municipals per a desenvolupament del projecte.
  • Recopilació d’informació.
  • Fitxes actualitzades.
  • Proposta dels tipus de gestió adequats per a la zona.

Breu resum de l’assistència tècnica:

Comptar amb l’actualització de les fitxes de béns immobles que consten dins de l’àrea patrimonial del casc antic amb la finalitat de tindre un diagnòstic de l’estat actual dels béns.
S’haurà de realitzar un conjunt d’accions orientades a donar solució als problemes que causen la deterioració dels béns immobles situats en la zona patrimonial, així com les causes i factors que l’originen. Per a poder aconseguir un projecte integral és necessari que es tinguen en compte aspectes urbanístics i arquitectònics, a més també altres elements com els socials, culturals, climatològics i econòmics. S’iniciarà per una anàlisi de la zona patrimonial o d’influència patrimonial, per a definir un diagnòstic actualitzat de l’estat d’aquests béns, mitjançant la recopilació d’informació en fitxes i fotografies, i posteriorment plantejar una proposta general per a establir els tipus de gestió que requerira aquesta zona.

Deixa un comentari