ESPECIALISTA EN BIOLOGIA-AGRONOMIA-GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

OBJECTIU:

Assessorar al personal tècnic del viver/orquidari municipal de Concepció sobre les tasques de sembra, identificació i cultiu de les orquídies natives; així com el maneig i funcionalitat educativa de les instal·lacions municipals.

Millorar les condicions de cultiu de les orquídies natives i obrir les portes del viver/orquidari per a activitats de sensibilització i interpretació educativa per als visitants, estudiants i població local sobre la importància de la conservació de les orquídies natives, especialment la varietat catleya nobilior.

Dates realització: 5 de juliol-5 d’agost ó 5 d’agost-5 de setembre.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.

Localització: Concepción, Bolívia.

Perfil: Especialista en biologia, agronomia, gestió del medi ambient i forestal.

Places: una plaça disponible.

Productes a entregar: Informe sobre els resultats aconseguits, dues jornades de sensibilització i interpretació educativa per a estudiants del municipi, proposta de millores per al viver.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Assessorar al personal tècnic del viver municipal de Concepción i de la comunitat El Encanto sobre les labors de sembra, identificació i cultiu les orquídies natives.
  • Crear i implementar un programa de sensibilització i interpretació educativa sobre la importància de la conservació en el seu hàbitat natural de la varietat catleya nobilior.

Breu resum de l’assistència tècnica.

L’assistència tècnica es realitzarà a Concepción, en l’Orient de Bolívia. La persona seleccionada treballarà amb l’equip tècnic dels vivers tant a Concepción com a la comunitat rural de El Encanto i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió del municipi i amb l’acompanyament de CEPAD.

L’assistència tècnica permetrà millorar les condicions de cultiu de les orquídies natives i obrir les portes del viver/orquidari per a activitats de sensibilització i interpretació educativa per als visitants, estudiants i població local sobre la importància de la conservació de les orquídies natives, especialment la varietat catleya nobilior.

El municipi de Concepción assigna un pressupost per al manteniment del viver/orquidario municipal, la qual cosa cobreix primordialment les necessitats de personal tècnic i manteniment bàsic de les instal·lacions.

Reforçar les capacitats del personal tècnic sobre les cures bàsiques, sembra, substrats, tests, maneig del cultiu de les orquídies natives; així com desenvolupar activitats de sensibilització i interpretació educativa per als visitants, estudiants i població local sobre la importància de la conservació de les orquídies natives.

Aquestes accions posen en valor la importància de la conservació en el seu hàbitat natural de l’espècie la catleya nobilior, com a flor símbol de Concepción, arribant a sensibilitzar tots els nivells de públic, sobre la importància de la conservació i minimitzant la seua extracció i comercialització. Això repercuteix a potenciar l’orquídia com un producte turístic en un context real chiquitano, sent el turisme una via important per al desenvolupament econòmic de la regió.

Actualment el municipi compta amb dos vivers i orquidaris, un situat en Concepción i l’altre en la comunitat de El Encanto. En aquests espais a més de cuidar i conrear les orquídies, es realitzen visites guiades dirigides a turistes, estudiants i població local per a la interpretació i la sensibilització sobre la importància de la catleya nobilior. Per a això és necessari l’assessorament d’un expert que permeta capacitar i assistir al personal tècnic per al maneig i aprofitament del viver/orquidari municipal.

L’àrea protegida d’orquídies de El Encanto, es va crear mitjançant Ordenança Municipal Nº 56/2005, en el mes de juliol de l’any 2005. Situada en el Municipi de Concepción compta amb una superfície de 2861 ha.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *