ESPECIALISTA EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL

OBJECTIU:

Capacitar i formar al personal tècnic de cooperació d’ISDEM i al personal dels municipis en gestió integral del cicle de projectes de cooperació internacional.

Dates realització: octubre-novembre 2018.

Soci Local: Insituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM.

Localització: San Salvador, El Salvador.

Perfil: Especialista en cooperació internacional, marc lògic i cicle integral del projecte.

Places:Una plaça disponible.

Productes a entregar:

Assistència Tècnica:

• Guia per a la formulació de perfils de projectes i carpetes de projectes.

• Matriu d’ens de cooperació.

• Estratègia de gestió de cooperació en les seues diferents modalitats.

• Matriu de projectes de desenvolupament d’interès per a la cooperació externa.

• Matriu de convocatòries internacionals d’agències de cooperació amb propostes pràctiques.

Capacitació:

• Realització de tallers amb recurs humà de l’ISDEM i de les municipalitats i/o associacions de municipis seleccionats. La convocatòria fins a un màxim de 30 participants cadascun.

• Sistematització de la implementació i resultats dels tallers realitzats:

  • Presentacions de taller pràctic (power point).
  • Pla de sessió (carta didàctica).
  • Agenda de jornada.
  • Identificació de material didàctic (lectures, resums , exercicis de taller, etc).
  • Fitxa del curs: justificació, objectius, abastos, perfil d’entrada i de sortida de participants.
  • Retroalimentació als perfils de projectes presentats com dinàmica per els tallers.

Previsió d’activitats a realitzar:

Assistència Tècnica:

Establiment de metodologia i alineament bàsics per a la formulació de perfils de projectes.

Establiment d’enllaços amb ens de cooperació.

Establiment d’estratègia de gestió de cooperació en les seues diferents modalitats.

Identificació de projectes de desenvolupament d’interès per a la cooperació externa.

Identificació de convocatòries internacionals d’agències de cooperació i propostes pràctiques per a l’abordatge.

Capacitació:

Taller pràctic que establisca una metodologia de gestió de projectes de cooperació.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica consistirà a enfortir les capacitats de funcionàries, funcionaris, empleades i empleats de l’ISDEM, podent-se dirigir a governs locals i/o administració d’associació de municipis, per mitjà de tallers de capacitació i assistències pràctiques directes per al trasllat de coneixements a l’àrea de gestió de projectes de cooperació.

En primera instància, la persona voluntària treballarà en les instal·lacions de l’ISDEM brindant assessoria tècnica directa a la unitat de gestió de cooperació de l’ISDEM.

Posteriorment realitzarà d’una jornada de formació de 8 hores a representants de municipalitats i/o associacions de municipis que integren la Xarxa de Cooperació Descentralitzada

Finalment es prepararan d’una a tres jornades (depenent de la quantitat de municipalitats interessades a participar) de capacitació de 8 hores, podent-se realitzar a les seus central, oriental i occidental del Centre de Formació Municipal de ISDEM, tot en coordinació amb la Gerència de Desenvolupament Municipal. Es convidarà a participar a funcionàries, funcionaris, empleades o empleats municipals que realitzen la funció de gestors de cooperació en les seues municipalitats, sent el contingent màxim de participants de 30 persones, a causa de la metodologia participativa de capacitació.

El taller de capacitació, haurà de tenir un enfocament eminentment pràctic que permeta emfatitzar els conceptes i enfortir la capacitat d’anàlisi; així mateix, combinar el desenvolupament dels fonaments teòrics i la seua aplicació en sessions pràctiques que complementen el procés d’aprenentatge del participant en la jornada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *