ESPECIALISTA EN DESENVOLUPAMENT-AGENDA 2030-ODS

OBJECTIU:

Suportar la Direcció de Gestió de Cooperació Internacional en el procés d’implementació dels ODS en el GADMFO, d’acord a les competències municipals.

Capacitar als funcionaris públics perquè els programes i projectes municipals, des del nivell cantonal estiguen enfocats als ODS i d’aquesta forma garantir que estiguen dirigits a la millora de les condicions de vida de la població local.

Alinear els marcs de planificació existents i les prioritats de desenvolupament als ODS, multiplicarà les possibilitats d’aconseguir recursos addicionals per a programes i projectes que contribuisquen al compliment dels objectius de desenvolupament local.

Dates realització: Juny-juliol 2018.

Soci Local: Govern Autònom Descentralitzat Municipal Francisco de Orellana (GADMFO) amb la col·laboració de AME (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas).

Localització: Francisco de Orellana, Equador.

Perfil: Especialista en polítiques públiques, cooperació internacional, ODS i Agenda 2030.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Revisió i comentaris al document d’alineació de diagnòstic municipal als ODS, revisió i comentaris al document d’alineació de proposta del Pla de Desenvolupament i Ordenament Territorial (PDyOT) als ODS, document de contingut del taller per a funcionaris del GADMFO (inclou presentació powerpoint) i un document de sistematització de l’experiència, metodologia de seguiment i avaluació.

Previsió d’activitats a realitzar:

Suportar la labor tècnica en l’alineació del diagnòstic i de la proposta del pla de desenvolupament i ordenament territorial als ODS i definició de prioritats locals.

Revisió i validació de l’anàlisi d’estadístiques i informació local prèviament realitzat per la Direcció de Gestió de Cooperació Internacional: document d’alineació d’indicadors locals i nacionals a les metes dels ODS, document d’alineació dels objectius, programes i projectes del PDyOT als ODS.

Suport en l’elaboració del contingut i execució de tallers sobre ODS dirigit als funcionaris públics municipals, (els tallers hauran d’informar sobre les dades territorials vinculades a les metes dels ODS, aquells que poden ser abordats a través de la planificació articulada a les competències municipals).

Transferència de coneixement sobre la implementació dels ODS en la Comunitat Valenciana, reunir material i seleccionar continguts i dades per després realitzar tallers amb l’objectiu d’induir als funcionaris públics sobre la nova agenda global i conscienciar-los sobre el paper crític que tenen les seues decisions per aconseguir els ODS.

Sistematitzar els resultats de l’experiència realitzada i establir una metodologia de supervisió, monitoratge i seguiment de les metes.

Descriure els passos metodològics seguits per arribar als resultats esperats; suggerir metodologia de monitoratge i seguiment de les metes a nivell cantonal.

Socialització final del treball realitzat amb conclusions i recomanacions.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica consistirà en col·laborar en el procés d’implementació de l’Agenda 2030 a nivell cantonal, plantejat per la Direcció de Gestió de Cooperació Internacional del GADMFO.

Localitzar l’Agenda 2030 al Govern Autònom Descentralitzat Municipal Francisco de Orellana (GADMFO), significa integrar els ODS en el disseny, la implementació i el monitoratge dels objectius del Pla de Desenvolupament i Ordenament Territorial (PDyOT). D’aquesta forma podran enfortir-se els resultats del desenvolupament al territori; a través del seu mesurament a nivell local com a aportació al compliment nacional i global dels ODS.

L’abast d’aquesta assistència tècnica va des de socialitzar en el municipi el marc conceptual de l’Agenda 2030 fins a alinear diagnòstic i proposta de desenvolupament territorial als ODS. En vista de la futura actualització del PDyOT les activitats proposades prepararan la incorporació dels ODS en el mateix, i contribuiran a la definició d’indicadors locals alineats amb les metodologies internacionals de mesurament.

La metodologia de treball es basarà en les eines de la iniciativa “Localitzant els ODS” i es construirà necessàriament a partir de les normes nacionals de planificació.

S’espera que l’expert municipal treballe en estreta col·laboració amb els funcionaris de la Direcció de Gestió de la Cooperació Internacional.

Valor afegit d’aquesta cooperació seria comptar amb un expert municipal provinent d’un dels municipis de la Comunitat Valenciana que apadrinen els ODS i han participat de la seua implementació a nivell local i que ha estat realitzada per la Direcció General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *