ESPECIALISTA EN ENGINYERIA AMBIENTAL-GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

OBJECTIU:

  • Desenvolupar, amb el suport municipal, una campanya d’educació ambiental destinada a la ciutadania referent al maneig adequat dels residus sòlids.
  • Sensibilitzar i millorar la consciència ambiental de la ciutadania sobre la separació de residus i el reciclatge de residus.

Dates realització: Setembre 2018.

Soci Local: Govern Autònom Descentralitzat de Cotacachi, Equador.

Localització: Santa Ana de Cotacachi, Equador.

Perfil: Especialista en enginyeria i gestió ambiental, agronomia, capacitat per a donar tallers i cursos.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Diagnòstic de la separació dels residus en Cotacachi, materials d’educació estructurats, tallers desenvolupats i capacitacions en gestió i reciclatge de residus per a 30 famílies urbanes.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Breu diagnòstic de la separació de residus que es realitza en Cotacachi.
  • Formulació d’una proposta per a la promoció de la separació dels residus que inclogui material de treball, divulgatiu o estratègies de comunicació que possibilitin incidir en la consciència col·lectiva.
  • Capacitació mitjançant tallers, vistes porta a porta o dies de camp a habitants de la zona urbana de Cotacachi sobre reciclatge, compostatge, cultiu de verdures.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà a Santa Ana de Cotacachi, en Equador. La persona seleccionada treballarà amb l’equip de gestió ambiental del municipi i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament de la responsable de relacions de cooperació internacional del municipi, Katiusca Rubio.

L’assistència tècnica respon a una necessitat immediata de sensibilitzar a la població de la zona urbana de Cotacachi, en l’àmbit de la separació dels residus sòlids i la importància del seu aprofitament, que té com a finalitat crear consciència ambiental, generar o actualitzar coneixements sobre el maneig dels residus orgànics i reduir per tant la càrrega que rep el farciment sanitari dels residus sòlids. Per a l’efecte es requerirà recolzament en l’estructuració de material divulgatiu, sobretot en el maneig de residus orgànics i el disseny i la construcció d’horts. També es busca produir cultius hortícoles de cicle curt en horts familiars urbans de manera que es fomente la sobirania i seguretat alimentària dels habitants de Cotacachi, així com també incentivar la generació d’un espai d’intercanvi de productes que siguen excedents a la producció de cada família.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *