ESPECIALISTA EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS, ARQUITECTURA

OBJECTIU:

Realitzar el disseny del pla mestre de l’empedrat de la zona urbana de Cotacachi.

Dates realització: agost 2018.

Soci Local: Govern Autònom Descentralitzat de Cotacachi, Equador.

Localització: Santa Ana de Cotacachi, Equador.

Perfil: Especialista en enginyeria i/o arquitectura.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Plànols de disseny del pla mestre d’empedrat i estimació del pressupost de l’obra.

Previsió d’activitats a realitzar:

Visites de camp comptant amb el suport tècnic i logístic de funcionaris del GAD Municipal Cotacachi.

Coordinació amb l’equip tècnic de suport per desenvolupar les accions de forma eficaç, eficient i acord a les necessitats.

Revisió permanent de documentació tècnica i previ al seu lliurament final.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà a Santa Ana de Cotacachi i en la comunitat de San Pedro, en Equador. La persona seleccionada treballarà amb el equip de urbanisme del municipi i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament de la responsable de relacions de cooperació internacional del municipi, Katiusca Rubio.

El municipi disposa d’equips de topografia i un equip tècnic de suport en enginyeria i arquitectura, així com de computadors amb software necessaris per al càlcul i el disseny requerit.

És important que el professional assignat tinga coneixement en maneig de l’AutoCAD i en programes per a l’elaboració de pressupost i anàlisi de preus unitaris.

En l’actualitat és molt important que els espais d’ús públic estiguen en bon estat i tingen serveis de qualitat a la col·lectivitat ja que aquests aporten a la quotidianitat de cada habitant i a la zona urbana del cantón millores en la qualitat de vida dels mateixos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *