ESPECIALISTA EN ESTIMULACIÓ PRIMERENCA I PSICOMOTRICITAT:

Objectius:

Enfortir els serveis que ofereix la Guarderia Municipal de San José de Chiquitos com a part de la Direcció de Gènere per a contribuir a l’economia de la cura a través de l’atenció primària a xiquets/es de mares treballadores del municipi.

Motivar i enfortir les relacions entre les mares, educadores i els xiquets i les xiquetes, amb la finalitat d’incidir de manera favorable en l’educació d’aquests.

Formar a les educadores i capacitar-les en l’ús de l’estimulació primerenca i psicomotricitat en el desenvolupament infantil de xiquets i xiquetes de la guarderia Municipal de San José de Chiquitos.

Aportar tècniques d’estimulació primerenca per a als xiquets/es de manera oportuna, oferint tècniques per a l’adquisició de futurs aprenentatges tant educacionals, com socials.

Dotar d’un programa formatiu actualitzat en la Guarderia Infantil de San José de Chiquitos.

Dates realització: Juliol o Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència es realitzarà al municipi de San José de Chiquitos, Departament de Santa Cruz, Bolívia. En la Guarderia Municipal que depén de la Direcció Municipal de Gènere de San José de Chiquitos.

Perfil: Especialista en psicomotricitat, psicologia, educació infantil, psicopedagogia.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier amb un pla d’activitats internes anual per a la Guarderia Municipal.
  • Dossier d’activitats anual d’integració social i familiar de la Guarderia Municipal amb la comunitat de San José directament involucrada.
  • Manual d’exercicis d’estimulació primerenca i psicomotrius ajustades a la realitat local per al seu desenvolupament a la Guarderia Municipal.
  • Informe dels tallers de formació executats.
  • Dossier d’un programa formatiu per a la Guarderia Municipal ajustat a la realitat local.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Realitzar tallers de formació a les educadores de la Guarderia i professorat de les unitats educatives de San José.

– Realitzar tallers de formació a les tutores de la Guarderia.

– Elaborar una planificació d’activitats d’integració social i familiar per a la Guarderia Municipal que involucre a la comunitat directament beneficiada (pares, mares, tutors/es, etc.).

– Elaborar un manual d’exercicis i activitats d’estimulació primerenca per a xiquets/-es entre 8 mesos a 1 any.

– Elaborar un manual d’exercicis i activitats d’estimulació psicomotora amb xiquets/-es entre 2 i 3 anys.

– Elaboració un manual d’exercicis i activitats d’estimulació psicomotora amb xiquets/-es entre 4 i 5 anys.

– Planificació estratègica i accions de salut i higiene i alimentació sana dels xiquets i xiquetes, afavorint el seu creixement en contextos familiars i institucionals.

– Disseny i organització de programa formatiu i material didàctic que es requerisca per a l’execució diària de la planificació dins de les aules de guarderia, amb la finalitat d’assegurar el procés d’aprenentatge.