ESPECIALISTA EN GÈNERE I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

OBJECTIUS:

  • Capacitar al personal de la Direcció de Gènere del municipi de San José de Ciquitos i els diferents serveis públics involucrats en atenció a casos de violència masclista.
  • Facilitar eines i dinàmiques perquè el personal municipal estiga sensibilitzat i capacitat per treballar baix un enfocament feminista.

Dates realització: Octubre-novembre 2018.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.

Localització: San José de Chiquitos, Bolívia.

Perfil: Treballador/a en serveis socials, especialista en gènere, polítiques d’igualtat.

Places: una plaça disponible.

Productes a entregar: Informe de resultats, amb llistats de participants als tallers, fotografiés i power point i materials utilitzats per els tallers.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Assessorament continu sobre gènere, violència masclista, equitat i igualtat per al personal de la Direcció de Gènere.
  • Realització de tallers de capacitació per al personal municipal de San José de Chiquitos (llenguatge no sexista, enfocament de gènere en la planificació de desenvolupament local, etc…).
  • Proposta d’activitats de treball per a la prevenció de la violència masclista per a unitats educatives rurals.
  • Proposta de capacitacions per al professorat de les unitats educatives rurals.
  • Proposta de materials comunicatius per a la societat en general.

Breu resum de l’assistència tècnica.

L’assistència tècnica es realitzarà a San José de Chiquitos, en l’Orient de Bolívia. La persona seleccionada treballarà amb l’equip tècnic de la Direcció de Gènere i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió de la Directora de l’Oficina i amb l’acompanyament de CEPAD.

Gràcies a la sol·licitud d’aquesta assistència tècnica, pretenem capacitar i sensibilitzar al personal tècnic i polític municipal sobre polítiques de gènere i baix un enfocament feminista, així com sensibilitzar al professorat i centres educatius i a la societat en general sobre com incidir i denunciar la violència masclista, polítiques de protecció de la dona i accions socials per lluitar en contra de la violència familiar i intra-familiar.

El CEPAD té una relació de treball institucional amb el Govern Municipal de San José de Chiquitos des de l’any 2000 amb la finalitat de promoure el desenvolupament local i l’enfortiment institucional del Govern Municipal de San José de Chiquitos. Existeix un conveni general de cooperació en vigència entre el CEPAD i el Govern Municipal de San José de Chiquitos signat el 18 de desembre de 2012. El CEPAD està gestionant un projecte de cooperació internacional amb el Fons València per la Solidaritat i la Diputació de València; l’objectiu general és “Impulsar mesures i accions per avançar en la construcció de la igualtat, l’equitat de gènere i la ciutadania plena de les dones en el Municipi de San José de Chiquitos”.

Actualment, el Govern Municipal de San José de Chiquitos compta amb una Direcció de Gènere que va ser creada en el marc del Projecte “Creació de la Direcció de Gènere a San José de Chiquitos” finançat pel Fons de València per la Solidaritat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *