ESPECIALISTA EN GÈNERE I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

OBJECTIUS:

L’assistència tècnica té l’objectiu d’incidir en la temàtica d’igualtat, equitat de gènere i exercici ple dels drets de la població de San José de Chiquitos, capacitar a l’equip tècnic que ofereix els seus serveis en la Direcció de Gènere i Gestió Social, de manera que s’oferisca un servei amb qualitat i calidesa humana.

Dates realització: octubre o novembre 2019.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.

Localització: San José de Chiquitos, Bolívia.

Perfil: Treballador/a en serveis socials, especialista en joventut, gènere, polítiques d’igualtat.

Places: una plaça disponible.

Productes a entregar: En finalitzar l’especialista es compromet a entregar un informe sobre els resultats del voluntariat. L’informe haurà d’incloure fotografies, llistes de participants i notes publicades. Quant a la realització dels tallers; s’haurà de presentar el PowerPoint utilitzat en les capacitacions i les activitats realitzades en la Direcció Municipal de Gènere del Municipi de San José.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Assessorament continu quant a la temàtica de gènere i joventut dins de la Direcció de Gènere i Gestió Social dependent del Govern Autònom Municipal de San José.
  • Tallers de capacitació a l’equip tècnic; sent aquest una vegada a la setmana i dirigit a l’atenció a les dones víctimes de violència, des d’un enfocament transversal de gènere; aplicació de l’ús de llenguatge no sexista, de manera que es compte amb formació específica quant a igualtat d’oportunitat en tots els àmbits.
  • Tallers de formació per al personal dependent de la Direcció de Gènere i Gestió Social (Guarderia i Centre de l’Adult Major), els qui estan implicats en treballs educatius i formatius, aplicant temàtiques d’igualtat, apoderament, llenguatge no sexista i prevenció de violència.
  • Tallers informatius i de formació per al personal del comando policial acantonat en el municipi, especialment per als efectius que treballen en la Força Especial de Lluita contra la Violència (FELCV).
  • Realització de Campanyes de Sensibilització en dates concretes (21 de setembre, 11 d’octubre, 25 de novembre, etc.), de manera que s’impliquen les unitats educatives, associacions i/o col·lectius de dones.
  • Execució de tallers des de l’enfocament de noves masculinitats, a través de la reflexió en els treballs grupals, els homes treballen en temes d’igualtat i alhora s’informen que la Direcció Municipal de Gènere no és solament per a les dones.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica aportarà en la població una formació contínua als funcionaris dependents de la Direcció Municipal de Gènere i Gestió Social, en primera instància a nivell intern i posteriorment ampliar-los a la població a través de tallers i mitjans publicitaris. Enfortirà les activitats dirigides a la promoció dels drets socials planificades durant la permanència del voluntari en el municipi, enfortint l’estructura organitzativa de la Direcció de Gènere i Gestió Social garantint en totes les àrees de treball un servei de qualitat a la ciutadania.

Deixa un comentari