ESPECIALISTA EN GESTIÓ D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE

OBJECTIU:

  • Donar suport a la gestió d’empreniments econòmics de beneficiàries del programa “Trabajo Digno”.
  • Proposar millores a la metodologia i protocols de suport i enfortiment als empreniments econòmics com a part dels instruments institucionals.
  • Suportar la gestió administrativa dels empreniments econòmics.

Dates realització: 1-30 d’agost.

Soci Local: Centro Juana Azurduy.

Localització: Sucre, Bolívia.

Perfil: Especialista en empreniment i economia social, cooperativisme, gènere.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Document de metodologia i protocol amb les aportacions de millora i informe sobre el suport als empreniments assignats.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Revisió de metodologia i protocols d’assistència tècnica a emprenedores.
  • Aportació de coneixements a les persones encarregades del programa en la institució.
  • Assistència directa a emprenedores que reben amb el “capital semilla” de la pròpia institució.
  • Emissió d’informes sobre l’estat dels empreniments i el suport tècnic otorgat.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà a Sucre, en l’Altiplà del Sud de Bolívia. La persona seleccionada treballarà amb l’equip del programa “Trabajo Digno” i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament de l’equip de treball del Centro Juana Azurduy.

La institució compta amb el programa denominat “Trabajo Digno”, el que desenvolupa una línia de suport a la creació de empreniments econòmics. Està línia de treball s’insereix dins de la política estatal d’enfortiment a la micro-empresa, desenvolupat pel Ministeri de Desenvolupament Productiu a través del Programa PRO BOLÍVIA i del Ministeri de Planificació a través del Programa d’ocupació i auto ocupació.

El programa “Trabajo Digno” i l’àrea d’enfortiment a les micro-empreses són objectius permanent de la institució i estan articulats amb polítiques nacionals, la participació de la persona voluntària, és fonamental per a la sostenibilitat i continuïtat del programa. La institució en els últims 3 anys ha suportat la creació de 12 empreniments econòmics en diferents àmbits: fusteria, tapisseria, confecció tèxtil i producció d’aliments nutritius, mitjançant l’assessorament en el disseny i l’accés a un fons denominat “capital semilla”.

Dins de la metodologia de suport als empreniments finançats, es preveu que per un període de 3 anys són recolzats i assessorats tècnicament en la implementació i la gestió administrativa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *