ESPECIALISTA EN GESTIÓ D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE

OBJECTIU:

  • Donar suport a la gestió d’empreniments econòmics de beneficiàries del programa “Trabajo Digno”.
  • Assistir i assessorar la creació d’una incubadora d’empreses.

Dates realització: agost 2019.

Soci Local: Centro Juana Azurduy.

Localització: Sucre, Bolívia.

Perfil: Especialista en empreniment i economia social, cooperativisme, gènere.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Model d’incubadora d’empreses revisat i millorat i aplicat en tres microempreses.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Revisió del model d’incubadora d’empreses.
  • Suggeriments per a millorar el model.
  • Suport en la seua aplicació.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà a Sucre, en l’Altiplà del Sud de Bolívia. La persona seleccionada treballarà amb l’equip del programa “Trabajo Digno” i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament de l’equip de treball del Centro Juana Azurduy.

La institució compta amb el programa denominat “Trabajo Digno”, el qual desenvolupa una línia de suport a la creació de empreniments econòmics. Està línia de treball s’insereix dins de la política estatal d’enfortiment a la micro-empresa, desenvolupat pel Ministeri de Desenvolupament Productiu a través del Programa PRO BOLÍVIA i del Ministeri de Planificació a través del Programa d’ocupació i auto ocupació.

El programa “Trabajo Digno” i l’àrea d’enfortiment a les micro-empreses són objectius permanent de la institució i estan articulats amb polítiques nacionals, la participació de la persona voluntària és fonamental per a la sostenibilitat i continuïtat del programa. La institució en els últims 3 anys ha suportat la creació de 12 empreniments econòmics en diferents àmbits: fusteria, tapisseria, confecció tèxtil i producció d’aliments nutritius, mitjançant l’assessorament en el disseny i l’accés a un fons denominat capital llavor.

L’assistència tècnica prevé assessorar en la implementació d’una incubadora d’empreses dirigida a joves homes i dones migrants del camp a la ciutat de Sucre.

Deixa un comentari