ESPECIALISTA EN INCLUSIÓ-INTEGRACIÓ SOCIAL-TREBALL SOCIAL

OBJECTIU:

Millorar l’atenció a persones amb discapacitat gràcies a la realització d’un estudi de les necessitats en àmbit social, econòmic i educatiu de persones amb discapacitat en 10 comunitats del municipi d’Ixcán.

Dates realització: juny-juliol 2018.

Soci Local: AEN – Asociación de Educadores Noroccidentales AEN. Oficina Municipal Discapacidad (COMUDIS).

Localització: Ixcán, Guatemala.

Perfil: Especialista en inclusió, intregració social, treball social i persones amb diversitat funcional.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Diagnòstic de 10 comunitats, sistematització i aprovació del document final, perfil de projecte en document digital acabat i aprovat per la Junta Directiva del COMUDIS i 4 capacitacions al personal del COMUDIS, amb un document bibliogràfic de suport tècnic.

Previsió d’activitats a realitzar:

Reunió amb la junta directiva de COMUDIS i personal tècnic per a l’elaboració del disseny i del pla del diagnòstic en 10 comunitats rurals. Es farà en l’oficina de COMUDIS, un dia d’elaboració, 1 dia de modificació i 1 dia d’aprovació.

Fer el diagnòstic en 10 comunitats: prioritzar les comunitats. treball de camp per 5 dies amb suport del personal municipal.

Tabulació i interpretació de la informació: treball de gabinet: 3-5 dies.

Presentació de resultats i priorització d’accions per a un possible proposta de perfil de projecte: 1 dia en l’oficina de COMUDIS.

Redacció del perfil de projecte: 5 dies en l’oficina de COMUDIS.

Presentació del perfil, primer esborrany, esmenes i propostes: 2 dies.

Aprovació del documento perfil de projecte: 1 dia.

Capacitació al personal de l’oficina. Es faran als Saló del centre cultural municipal durant 4 dies, intercalats durant l’estada del voluntari/a.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà en el municipi de Ixcán, Guatemala. La persona seleccionada treballarà amb la coordinadora de COMUDIS i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament del coordinador de AEN Cecilio Joaquín León.

L’assistència tècnica sol·licitada, consisteix a realitzar una recerca de camp en 10 comunitats del municipi de Ixcán.

Aquesta recerca servirà per estudiar la situació real de les persones amb discapacitat, en l’àmbit social, econòmic i educatiu. Després de la recerca en terreny, es presentarà un diagnòstic amb perfil de projecte per poder donar resposta a les necessitats identificades del col·lectiu. Per la qual cosa és fonamental poder brindar assessoria al personal de l’oficina de COMUDIS i capacitació en educació inclusiva i diversa. AEN i COMUDIS duen a terme projectes conjunts des de fa més de 5 anys, promovent el desenvolupament humà sostenible, sobretot en l’entorn rural.

La revisió i avaluació del voluntariat, serà responsabilitat de la junta directiva municipal de COMUDIS i AEN coordinarà el procés. Des de AEN, el pla estratègic contempla enfortir l’educació inclusiva a les escoles i en les comunitats rurals.

Amb els resultats de l’assistència tècnica, s’espera que AEN i la Municipalitat de Ixcán, enforteixin la seua aliança a nivell municipal i puguen posar en marxa estratègies conjuntes en benefici del col·lectiu analitzat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *