ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓ-GERÈNCIA-GOVERNABILITAT

OBJECTIU:

Formar i intercanviar experiències de la governabilitat democràtica i la descentralització. Avanços i desafiaments dels governs locals plurals a El Salvador.

Dates realització: octubre-novembre 2018.

Soci Local: Insituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM.

Localització: San Salvador, El Salvador.

Perfil: Especialista en governabilitat democràtica, maneig de conflictes per a la presa de decisions municipals, gestió i seguiment d’acords. Coneixement de l’experiència espanyola en el tema dels Consells Municipals pluralistes o multi partidistes. Indispensable que les seues funcions estiguen directament relacionades amb el Consell Municipal de l’ajuntament al qual pertany.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

Intercanvi d’experiència – Assistència Tècnica:

  • Sistematització d’esdeveniments d’intercanvi (Fòrum, taules de discussió).
  • Instrument d’aportacions a documents normatius pels Consells Municipals d’El Salvador i anàlisi comparativa del diagnòstic sobre el funcionament dels Consells Municipals Plurals a El Salvador sobre els Governs Locals El Salvador 2015-2018 i la situació analitzada abans de la implementació dels Consells Municipals Plurals.
  • Recomanacions d’enfortiment dels instruments de gestió i de governabilitat democràtica dels Consells Municipals Plurals.

Capacitació:

Realització de tallers amb recurs humà de l’ISDEM i d’instàncies vinculants a la temàtica.

  • La convocatòria fins a un màxim de 30 participants cadascun.

Sistematització de la implementació i resultats dels tallers realitzats:

  • Presentacions de taller pràctic (power point).
  • Pla de sessió (carta didàctica).
  • Agenda de jornada.
  • Identificació de material didàctic (lectures, resums , exercicis de taller, etc).
  • Fitxa del curs: justificació, objectius, abastos, perfil d’entrada i de sortida de participants.
  • Divulgar la retroalimentació als documents diagnòstics i normatius del funcionament dels Consells Municipals Plurals, com a part del desenvolupament pràctic dels tallers.

Previsió d’activitats a realitzar:

Assistència Tècnica:

Realització d’esdeveniments d’intercanvi d’experiència (Fòrum, taules de discussió).

Anàlisi de documents referents als Consells Municipals Plurals (diagnòstic i instruments normatius).

Revisió de malla curricular formativa i d’enfortiment a la governabilitat democràtica.

Capacitació:

Participar en reunions de coordinació i logística d’esdeveniments de formació.

Realització de tallers.

Sistematització d’impressions sobre l’avanç del funcionament dels Consells Municipals Plurals cap a la Governabilitat Democràtica.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica consistirà en conduir un procés d’intercanvi d’experiències sobre el funcionament dels Consells Municipals Plurals en haver finalitzat el primer període a El Salvador i a cinc anys d’haver aportat impressions del funcionament de la gobernança local en la Comunitat Valenciana a través de l’intercanvi realitzat l’any 2013 al programa EMV: “Formació intercanvi d’experiències sobre organització i funcionament de l’administració local espanyola, en el marc de la governabilitat i la descentralització”.

L’intercanvi estarà dirigit a alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors municipals, funcionàries i funcionaris de les municipalitats del país per mitjà de ponències i fòrums de discussió sobre la governabilitat democràtica i el paper de la descentralització en el desenvolupament local i territorial.

Es destinarà espais de discussió sobre la temàtica a les empleades i empleats de l’ISDEM, per mitjà de tallers de capacitació per enfortir els coneixements sobre els valors i actituds per al bon funcionament dels governs locals.

A més; des d’instàncies nacionals i d’organismes de cooperació se li ha donat seguiment al primer període municipal integrat el consell de forma plural, prioritzant en els municipis compresos en el Pla El Salvador Segur (PESS), la intervenció mitjançant l’enfortiment de capacitats per al diàleg polític i la construcció d’acords per a la governabilitat democràtica, per mitjà de capacitacions; no obstant això per a la sostenibilitat de l’esperit democràtic que es pretén instaurar, s’ha derivat la iniciativa de l’elaboració de normatives de funcionament dels Consells Municipals Plurals a El Salvador.

Cal esmentar, que a El Salvador els processos d’elecció municipal ocorren cada tres anys, sent aquest any electoral de l’òrgan legislatiu d’El Salvador; el que implicarà canvis en els Consells Municipals dels 262 municipis –independent de reeleccions d’alcaldesses o alcaldes, la conformació del Consell mitjançant l’aplicació del Decret Legislatiu Núm.326 garantirà la major representativitat de totes les forces polítiques partidàries de cada municipi-; aquests canvis, també representen per a la majoria de les municipalitats processos de canvis en la conformació i estructura dels quadres de treballadors per part dels nous alcaldes o alcaldesses; a partir d’aquest tipus d’escenaris es tracta de brindar estabilitat laboral als treballadors amb l’aplicació de la Llei Nacional de la Carrera Administrativa Municipal, mitjançant el Registre Nacional de la Carrera Municipal; brindant capacitació constant per al desenvolupament eficaç de la seua gestió.

Quant al desenvolupament de l’intercanvi, la voluntària/el voluntari treballarà en les instal·lacions de l’ISDEM baix la coordinació directa de la unitat de gestió de cooperació del ISDEM, internament amb la Gerència de Desenvolupament Municipal ISDEM i interinstitucionalment amb la “Comissió Coordinadora Interinstitucional per a l’Enfortiment dels Consells Municipals Plurals, en el marc del Pla El Salvador Segur” i la Xarxa de Desenvolupament Territorial (Xarxa DT). Aquestes coordinacions són necessàries per oferir una major cobertura i profunditat de l’anàlisi prèvia a la realització de les jornades (Fòrum, taules de discussió, capacitacions), aportacions a documents normatius pels Consells Municipals d’El Salvador.

Les jornades (depenent de la quantitat de municipalitats interessades a participar) es podran realitzar a les seus central, oriental i occidental del Centre de Formació Municipal de ISDEM, tot en coordinació amb la Gerència de Desenvolupament Municipal i acords interinstitucionals. Es convidarà a participar a alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors, funcionàries, funcionaris, empleades o empleats municipals (directament vinculats amb la funcionalitat dels Consells Municipals).

El taller intern ISDEM es realitzarà a la seu central, en el qual podrà convidar-se a membres de les institucions integrants de la “Comissió Coordinadora Interinstitucional per a l’Enfortiment dels Consells Municipals Plurals, en el marc del Pla El Salvador Segur” i la Xarxa de Desenvolupament Territorial (Xarxa DT).

Les aportacions als documents es realitzaran a la seu central del ISDEM, previ coordinacions amb les instàncies vinculants, podent-se realitzar assistències diagnostiques a municipalitats seleccionades pel funcionament del Consell Municipal període 2015-2018.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *