ESPECIALISTA EN JOVENTUT: GESTIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ EN PLATAFORMES JUVENILS

Objectiu:

La persona Especialista Municipal Voluntària  contribuirà a l’enfortiment de la capacitat d’incidència de la joventut Chiquitana i Guaraya en polítiques públiques que contraresten els seus principals problemes i necessitats. Així mateix, brindarà eines perquè la joventut obtinga competències bàsiques en oratòria, per a millorar la seua pròpia comunicació pública, garantir la seua visibilització i marcarà unes estratègies per mantindré unes relacions més fluides entre els i les joves i els seus respectius governs municipals.

Dates realització: Octubre de 2022.

Soci Local: PROCESO Servicios Educativos

Localització: L’assistència es desenvoluparà en la seu de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. A més, als municipis de: San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael, Concepción, Ascensión i Urubichá.

Perfil: Especialista en joventut. Gestió Municipal, Incidència Pública.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe del treball realitzat en quant al disseny metodològic teòric- pràctic que descriu les tècniques i eines utilitzades per a la implementació de la sessions de capacitació amb les i els joves i proposta tècnica de capacitació amb els Consells Municipals de la Joventut i Equips Tècnics Juvenils.
  • Elaborat un dossier amb el material de capacitació amb els continguts a abordar en el taller que seran d’utilitat tant per la persona especialista com per a la població participant.
  • Informe sobre les capacitacions realitzades i els principals resultats reeixits.
  • Document que continga les competències bàsiques i habilitats imprescindibles per a la gestió pública de la Joventut Chiquitana i Guaraya organitzada en els Consells Municipals de la Joventut i Equips Tècnics Juvenils.

Previsió d’activitats a realitzar:

La persona Especialista Municipal Voluntària tindrà que desenvolupar el treball, en un primer moment, al gabinet en Oficines de PROCESO – Santa Cruz de la Serra, on ha d’assistir a reunions d’intercanvi de coneixement al voltant del treball que ve desenvolupant-se l’ONG PROCESO – Serveis Educatius en les terres Baixes de Bolívia i la línia del temps del Projecte (principals accions i reptes aconseguits) al costat de les i els joves.

– En la seua estada es desplaçarà als diferents Municipis que contempla el Projecte, per a relacionar-se directament amb les i els joves que integren els Equips Tècnics Juvenils que a més, són part de les Directives dels Consells Municipals de la Joventut amb qui coordinarà les sessions de formació i capacitació en el marc del treball de suport objecte de l’assistència sol·licitada.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica s’iniciarà amb el treball de gabinet per a l’intercanvi, anàlisi i socialització de la “línia del temps” que acostarà a la persona especialista al projecte, les accions realitzades i els resultats aconseguits amb les i els joves Chiquitans/-es i Guarayos/-es fins al moment. A partir d’aquest primer moment, es construirà, de manera participativa, al costat de l’Equip Tècnic de PROCESO-Serveis Educatius, un Pla metodològic per a la visita als Municipis de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, Concepción, San José de Chiquitos, Roboré i Ascensión de Guarayos, amb els qui es concretaran espais de formació i capacitació amb 20 joves.

En un segon moment l’assistència tècnica desenvoluparà tallers en els quals compartirà eines tècniques d’incidència publica, social i oratòria, que permeta que les i els joves Chiquitans/-es i Guarayos/-es puguen gestionar i consolidar l’aprovació de les seues lleis Municipals de la Joventut; el funcionament de les seues Oficines de la Joventut; entre altres propostes juvenils que permeten previndre i donar solució als problemes i necessitats, a més de contribuir a l’enfortiment dels Consells Municipals de la Joventut i Equips Tècnics Juvenils. 

En aquest procés d’enfortiment es fonamental l’intercanvi i la construcció d’un coneixement col·lectiu, partint del saber propi i els coneixements existents en la joventut. Així mateix, serà fonamental involucrar a les autoritats municipals, funcionaris i resta de societat civil per a aconseguir el desenvolupament de la gestió local per a que siga participativa i sostenible en les polítiques del país.