ESPECIALISTA EN JOVENTUT

OBJECTIU:

Compartir experiències i estratègies de funcionament i consolidació dels Consells Juvenils de la Comunitat Valenciana per a transmetre bones pràctiques vinculades a l’enfortiment dels Consells Juvenils Chiquitanos i Guarayos en el marc de l’exercici d’una ciutadania plena.

Dates realització: setembre 2019.

Soci Local: Proceso Servicios Educativos ONGD.

Localització: 6 municipis de la província de Santa Cruz de la Sierra (San Ignacio, San Miguel, San José, Roboré, Ascensión y Urubichà), Bolívia.

Perfil: Especialista en treball social, educació social, pedagogia. Capacitat per crear tallers per millorar la incidència política dels joves.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: .

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Treball tècnic a la ciutat de Santa Cruz de la Sierra:
    – Reunions de coneixement de l’ONG PROCESO i el projecte de joves.
    – Reunions de retroalimentació dels resultats de l’assistència.
  • Treball de camp:
    S’estableix que l’especialista es desplaçarà als 6 municipis, desenvolupant un taller de 2 dies en cadascun, on tindrà relació directa amb l’Equip Tècnic Juvenil i part de la plataforma juvenil.

Breu resum de l’assistència tècnica:

El Fons de València per la Solidaritat està finançant el projecte “Joventut Chiquitana i Guaraya Construint Ciutadania” en la seua quarta fase. En tot aquest procés s’ha elaborat un diagnòstic sobre la problemàtica juvenil dels municipis objecte del projecte i amb els seus resultats es va vore la necessitat de l’elaboració de Lleis Municipals de la Joventut que han permés treballar de manera oficial les diferents problemàtiques identificades en el diagnòstic.

En aquesta oportunitat el treball d’assistència tècnica haurà de contribuir a l’enfortiment de les plataformes juvenils de 6 municipis per al funcionament dels Consells Municipals de la Joventut que promoga la participació efectiva en la gestió publica dels seus municipis, recollint l’experiència desenvolupada per la joventut en la Comunitat Valenciana.

S’espera també, que l’assistència tècnica es constituïsca en l’inici del procés per al suport, orientació, intercanvi i seguiment a les accions que desenvolupen els Consells Municipals de la Joventut, a través d’una xarxa entre Consells Juvenils de la Comunitat Valenciana i els Consells Juvenils chiquitanos i guarayos on té abast el projecte.

Deixa un comentari