ESPECIALISTA EN PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS ORIENTATS A LA SATISFACCIÓ DE LA CIUTADANIA

 

OBJECTIU:

Generar capacitats en els tècnics i les tècniques de la gerència de desenvolupament municipal, perquè aquests puguen millorar la gestió i la prestació de serveis baix un compromís de qualitat recolzat en els drets dels ciutadans.

Dates realització: setembre 2019.

Soci Local: Insituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM.

Localització: San Salvador, El Salvador.

Perfil: Especialista en administració municipal, atenció a la ciutadania i protocol. Coneixement de l’experiència espanyola en atenció de qualitat i prestació de serveis municipals.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

Intercanvi d’experiència – Assistència Tècnica:

  • Guia didàctica de jornades de capacitació per a la transmissió de coneixements per a la prestació de serveis municipals amb enfocament de qualitat.
  • Disseny d’instrument bàsic per a la formulació de carta de serveis municipals.

Previsió d’activitats a realitzar:

Assistència Tècnica:

  • Formació als tècnics/tècniques de la gerència de desenvolupament municipal sobre els conceptes, disseny, implementació i prestació de serveis municipals com una via per a augmentar la satisfacció de la ciutadania.
  • Suport al disseny/formulació d’eines de gestió de serveis que satisfacen els requisits dels ciutadans i els requisits legals, com una guia base per als governs locals.
  • Enfortir les capacitats tècniques dels assessors de ISDEM en transmetre experiències en la implementació de carta de serveis municipals com un compromís de qualitat i orientar en els processos per a la seua posada en funcionament.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica consistirà en conduir un procés de capacitació sobre el funcionament dels espais d’atenció directa a la ciutadania i sobre com presentar i assessorar els serveis oferits per als municipis.

L’intercanvi estarà dirigida a funcionàries i funcionaris de les municipalitats del país per mitjà de capacitacions i tallers.

Es destinarà espais de discussió sobre la temàtica a les empleades i empleats de l’ISDEM, per transmetre experiències de bones pràctiques en la implementació de carta de serveis municipals com un compromís de qualitat i orientar en els processos per a la seua posada en funcionament.

El ISDEM és una entitat autònoma especialitzada en el camp de l’administració municipal, creada amb l’objectiu principal de proporcionar assistència tècnica administrativa, financera i de planificació, així com qualsevol altre tipus d’assistència que fóra indispensable i convenient per al bon funcionament de les municipalitats, per la qual cosa, enfoquem els nostres esforços a formar i capacitar als tècnics i tècniques municipals per al millor compliment de les seues funcions i atribucions.
Un dels objectius fonamentals dels nostres tècnics és assessorar els governs locals per a l’òptim exercici de les competències pròpies de l’administració pública municipal per al millorament en la prestació dels serveis municipals.

Així, l’enfortiment de la capacitat en la gestió de serveis municipals que satisfacen els requisits dels ciutadans i els requisits legals, és una temàtica d’interés per al desenvolupament dels municipis, per tant, un tema necessari per als nostres tècnics assessors, convertint-los en replicadors dels coneixements adquirits i en la construcció d’eines de gestió de qualitat orientades a la millora contínua en la prestació dels serveis municipals.

Quant al desenvolupament de l’intercanvi, la voluntària/el voluntari treballarà en les instal·lacions de l’ISDEM baix la coordinació directa de la unitat de gestió de cooperació del ISDEM, internament amb la Gerència de Desenvolupament Municipal ISDEM.

Les jornades (depenent de la quantitat de municipalitats interessades a participar) es podran realitzar a les seus central, oriental i occidental del Centre de Formació Municipal de ISDEM, tot en coordinació amb la Gerència de Desenvolupament Municipal i acords interinstitucionals. Es convidarà a participar a alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors, funcionàries, funcionaris, empleades o empleats municipals (directament vinculats amb la funcionalitat dels Consells Municipals).

Deixa un comentari