ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY DE RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (I)

Objectiu:

Establir un paquet amb una ruta turística del municipi de Santiago de María a través de l’assistència tècnica internacional a fi de contribuir al desenvolupament econòmic local.

Dates realització: Agost o Setembre de 2022

Soci Local: Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISD)

Localització: L’assistència es desenvoluparà tenint com a seu principal la municipalitat, la persona especialista és moura per les zones rurals del municipi: Cantón El Marquezado, Cantón Loma de Los González, Cantón El Tigre.

Perfil: Especialista en turisme: disseny de rutes i paquets turístics.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier amb les línies bases d’allò que disposa el municipi que augmente el potencial turístic d’aquest.
  • Dossier amb el disseny de rutes i paquets turístics en àmbit gastronòmic, cultural.

Previsió d’activitats a realitzar:

Coordinar amb el referent de turisme, el Comité de Desenvolupament Turístic, i altres entitats per a establir el Pla de treball de l’assistència.

– Elaborar una línia base del que compta el municipi en matèria de potencial turístic.

– Crear paquets turístics en matèria de gastronomia, rutes.

Breu resum de l’assistència tècnica:

Santiago de María és un municipi situat en la zona oriental, productor de café, amb una altitud mitjana de 983 i màxima de 1580 msnm. S’han fet diferents esforços per impulsar fires gastronòmiques aprofitant que es tracta d’una zona molt cafetera, s’hauria d’explotar els recursos turístics. 

És d’interés que l’assistència tècnica potèncie el desenvolupament turístic del municipi, tenint com a base el cafè. 

L’assistència crearà una línia base del que compta el municipi en matèria de potencial turístic, fer un reconeixement de la zona rural amb l’objectiu de potencialitzar el municipi com a destinació turística i elaborar una proposta de paquets en matèria de gastronomia, rutes, etc. 

L’assistència coordinarà les seues activitats amb l’encarregat de turisme de la municipalitat, el Comité de Desenvolupament Turístic, un grup ciutadà denominat Proyecto Cultural, entre altres. 

El resultat seria la base per a presentar-lo a la Corporació Salvadorenca de Turisme i al Ministeri de Turisme per a la recerca de recursos i suport governamental per a la implementació d’aquesta.