ESPECIALISTA EN TURISME II

OBJECTIU:

Contribuir a la millora de la qualitat i calidesa dels serveis turístics existents en el cantó.

Motivar als emprenedors turístics per a la innovació i millorament de les seues instal·lacions.

Generar capacitat local, a través de l’intercanvi d’experiències.

Enfortir la capacitat dels gestors turístics comunitaris en l’elaboració de paquets turístics.

Contribuir a l’agermanament entre ajuntaments d’Equador i Espanya, a fi de generar un intercanvi cultural i turístic.

Motivar l’apoderament ciutadà respecte a Azogues com a potència turística regional.

Dates realització: juliol o agost 2018.

Soci Local: Govern Municipal Descentralitzat de Azogues amb la col·laboració de AME (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas).

Localització: Azogues, Equador.

Perfil: Especialista en turisme.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Pla de capacitació (continguts i metodologia) als actors i altres involucrats en el sector turístic, memòries de cada esdeveniment (presentació digital de les ponències) i lliçons apreses i recomanacions per a l’equip tècnic en un informe final.

Previsió d’activitats a realitzar:

SETMANA 1

Trobada amb l’Alcalde d’Azogues, Dr. Virgili Saquicela.

Reunió de coordinació amb els funcionaris de la Unitat de Turisme.

Recorregut per les atraccions turístiques urbanes i els centres de producció d’artesanies.

Recorregut per les atraccions turístiques rurals.

Visita al Complex Arqueològic Cojitambo.

SETMANA 2

Recorregut per la planta de serveis turístics de la ciutat i els seus voltants.

Reunió amb equip tècnic. Avaluació dels recorreguts, determinació de fortaleses i febleses dels serveis.

Reunió amb l’equip tècnic per revisar les agendes i planificació de capacitació als diferents actors turístics i el “Fòrum de Socialització Ciutadana”.

Desenvolupament de la capacitació sobre operació i gestió per a les Agències de Turisme i operadors.

Desenvolupament de capacitació sobre turisme comunitari sostenible (parròquies orientals).

SETMANA 3

Desenvolupament de la capacitació de bones pràctiques a gestors turístics del sector aliments, begudes i allotjament.

Desenvolupament de la capacitació al sector de conductors professionals de transport lleuger (taxis, camionetes, transport turístic) sobre com el transport és aliat estratègic per potenciar el turisme local.

Desenvolupament de capacitació sobre turisme comunitari sostenible (parròquies rurals).

SETMANA 4

Reunió amb l’equip tècnic per la avaluació i retroalimentació de les activitats de capacitació realitzades: lliçons apreses i recomanacions.

Visita a mitjans de comunicació i invitació al Fòrum de Socialització Ciutadana.

Realització del Fòrum de Socialització Ciutadana (esdeveniment d’assistència massiva en el Saló de la Ciutat, amb estudiants, gremis, etc.) on la persona voluntària compartirà la riquesa turística del seu lloc d’origen i resaltarà la potencialitat d’Azogues.

Sopar de comiat i agraïment.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica es realitzarà en el municipi de Azogues, Equador. La persona seleccionada treballarà amb la tècnica de turisme Diana Araujo i realitzarà les tasques indicades baix la supervisió i acompanyament de la Responsable de Cooperació Externa Diana Barzallo i del personal de AME.

Des de l’any 2005, el govern local d’Azogues, va assumir la competència descentralitzada de la gestió turística, impulsant plans, programes i projectes per al desenvolupament turístic del territori. Compta amb una gran riquesa turística que va des de l’eco turisme, arqueoturisme, turisme religiós, artesanal, gastronòmic i festiu, la qual cosa ha contribuït a l’increment d’un 50% de la planta turística en els últims anys i de fet, un increment similar en l’afluència turística de nacionals i estrangers. No obstant això, és fonamental que els principals actors turístics

accedeixin a processos de formació contínua, conforme a l’evolució i demandes contínues del servei.

En aquesta perspectiva, es planteja desenvolupar un Pla de capacitació amb quatre components:

Capacitació a gestors comunitaris de turisme de les 8 parròquies rurals del Cantó.

Capacitació als professionals del volants ( taxistes, camionetes, transport urbà, transport turístic).

Capacitació a representants d’agències operadores de turisme en gestió i comercialització de paquets turístics.

Capacitació al sector d’aliments i begudes (restaurants, cafeteries i fonts de soda) i d’allotjament (hotels, hostals).

A més, d’executar aquestes capacitacions amb temes específics i amb actors determinats, la part final de l’assistència tècnica serà la participació al Fòrum d’intercanvi d’experiències:”Valora la teua riquesa turística” , on el voluntari/a, després de recórrer i conèixer les riqueses turístiques més representatives d’Azogues, puga motivar a un col·lectiu d’estudiants i ciutadans a valorar la riquesa local.

Finalment, el voluntari/a realitzarà una sessió de retroalimentació, experiències, lliçons apreses i recomanacions als professionals de la Unitat de Turisme del Municipi.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *