ESPECIALISTA EN TURISME: MÀRQUETING TURÍSTIC I COMUNICACIÓ (II)

Objectius:

Millorar el posicionament dels productes artesanals produïts en el Municipi de Roboré situat en les Missions Jesuítiques de Chiquitos.

Establir una estratègia de comunicació i màrqueting per als productes artesanals del Municipi de Roboré com a part de l’oferta turística.

Dotar de productes i recursos de comunicació que posen en valor als productes artesanals existents en Roboré.

Dates realització: Agost o Setembre de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: La seu de l’assistència tècnica serà al poble de Roboré. En el municipi existeixen quatre comunitats (pobles): Roboré, Aguas Calientes, Chochis i Santiago de Chiquitos. La persona Especialista Municipal Voluntari/-a es desplaçarà internament dins del municipi per a coordinar amb les artesanes i artesans existents en el territori.

Perfil: Especialista en turisme: comunicació, producció audiovisual, ús de les xarxes socials i elaboració de material gràfic, tot relacionat en turisme.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe on s’identifiquen els agents principals del sector artesanal, els seus productes i característiques.
  • Realitzar un banc d’imatges audiovisual per a ser utilitzat per CEPAD per a la posterior promoció dels productes artesanals i històries de vida de les artesanes de Roboré.
  • Realitzar un banc d’imatge fotogràfic per a ser utilitzat per CEPAD per a la posterior promoció dels productes artesanals i històries de vida de les artesanes de Roboré.
  • Dossier que continga l’estratègia de comunicació elaborada que permeta posar en valor els productes artesanals i als artesans i les artesanes que els produeixen.
  • Presentació en powerpoint on s’explique l’estratègia de comunicació i com implementar-la.
  • Produir almenys tres vídeos promocionals en format per a xarxes socials (històries, reels i posts).
  • Elaborar d’almenys 10 posts gràfics promocionals per a xarxes socials.
  • Realitzar tres tallers de formació sobre l’ús i eines de xarxes socials realitzats.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Identificar als artesans i les artesanes que treballen en Roboré i realitzar un cens si pertanyen a una associació artesanal o no.

– Caracteritzar els productes artesanals que es produeixen en Roboré.

– Crear un registre audiovisual i fotogràfic dels productes caracteritzats per a comptar amb un banc d’imatges que permeta la seua posada en valor.

– Crear un registre audiovisual i fotogràfic d’històries de vides i procés productius de les artesanes identificades que permeta enfortir-les.

– Elaborar una estratègia de comunicació i posada en valor per a les artesanies de Roboré que siga ajustada a la realitat local.

– Socialitzar i posar en marxa una l’estratègia de comunicació consensuada.

– Crear contingut en format audiovisual i gràfic per a xarxes socials.

– Realitzar tallers de formació sobre ús i aprofitament de xarxes socials (Facebook, Instagram i Tik Tok).

Breu resum de l’assistència tècnica:

El municipi de Roboré es troba dins de les missions jesuítiques de l’orient bolivià en el Departament de Santa Cruz. Posseeix un potencial turístic impressionant on destaquen les seues pintures rupestres, la seua exuberant bellesa natural i importants enclavaments paradisíacs. Els pobles de Roboré, Aguas Calientes, Santiago de Chiquitos i Chochis, alberguen cadascun diferents atractius turístics que mereixen ser visitats.

En el cas particular de Roboré, compta amb producció artesanal que es troba emergint i que necessita ser promocionada. En aquest sentit es necessita d’una assistència tècnica que puga elaborar i posar en marxa una estratègia de comunicació per a la seua posada en valor a través de diferents instruments. S’espera que l’assistència tècnica tinga com a resultat estratègies per a l’ús de xarxes socials, a més de la producció fotogràfica i audiovisual, amb l’objectiu de posicionar als productes i les diferents associacions artesanals existents en el territori com a part de l’oferta turística d’aquest.

Es requereix comptar amb una proposta de promoció de les artesanies que s’estan produint actualment al poble de Roboré, de tal manera, contribuir a visibilitzar-les i augmentar les seues vendes. En l’actualitat, no hi ha un producte artesanal referent que els identifique, com ocorre en els altres pobles de les Missions Jesuítiques de Chiquitos.