ESPECIALISTA EN TURISME: MÀRQUETING TURÍSTIC I COMUNICACIÓ (III)

Objectius:

Dotar d’una estratègia de comercialització de la Ruta SaboreArte Chiquitos per a incrementar la quantitat de visites turístiques que permeten millorar les condicions socioeconòmiques a la localitat, incidint en el sector turístic.

Dates realització: Juliol o Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: La seu de l’assistència tècnica serà al municipi de San José de Chiquitos

Perfil: Especialista en turisme: comunicació, producció audiovisual, ús de les xarxes socials i elaboració de material gràfic, tot relacionat en turisme.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier amb l’estratègia de comercialització per a la Ruta SaboreArte Chiquitos que incloga la definició de nous espais de mercats per a potencials clients de la Ruta.
  • Crear una base de dades.
  • Realitzar una presentació en Powerpoint per a la seua comercialització.
  • Informe sistematitzat de l’estratègia de comercialització per a ser presentada als agents locals que la conformen.
  • Realitzar dos tallers de capacitació a la persona encarregada de la Ruta sobre tècniques i eines de comercialització i vendes, que permeta implementar l’estratègia de comercialització.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Elaboració de manera participativa una estratègia de comercialització de la Ruta SaboreArte Chiquitos.

– Col·laborar en la realització d’una base de dades amb clients per a la Ruta SaboreArte Chiquitos.

– Socialitzar i validar l’estratègia de comercialització amb els agents que la conformen i la gestora de la Ruta SaboreArte Chiquitos.

– Capacitar a la gestora de la Ruta en tècniques i eines de venda per a implementar adequadament l’estratègia de comercialització.

– Proposar estratègies de vendes de curt i mitjà termini que siguen aplicables a la realitat de San José de Chiquitos i la situació actual de la Ruta SaboreArte Chiquitos.

Breu resum de l’assistència tècnica:

SaboreArte Chiquitos, Ruta Gastronòmica de la cultura viva, és una proposta original d’experiència vivencial en la qual el Posoka (visitant en Besiro) comparteix moments de la vida d’artesans, visita un museu amb guia, recorre miradors amb un guarda parc on el fil conductor és degustar la gastronomia patrimonial i diversa. La Ruta contribueix al desenvolupament social territorial des d’un enfocament de cadena de valor, com a aliança vertical o xarxa estratègica on va ser necessari definir el Perfil diferenciador del territori, identificant la gastronomia chiquitana com a característica particular

La Ruta SACH està gestionada per l’Associació Josesana Sabor & Arte (AJOSA) composta per agents locals, la mateixa associació té com a propòsit:

– Administrar i gestionar la Ruta SACH

– Promocionar i Comercialitzar la Ruta SACH

La Ruta SaboreArte Chiquitos va ser inaugurada a finals del 2018. A causa dels incendis forestals i conflictes polítics durant el 2019 es va produir una desacceleració considerable en el flux de turisme que arribava a la Ruta, el qual, es va agreujar amb motiu de la Pandèmia al març del 2020. Per a reactivar i obtindre un creixement que genere ingressos a San José i als sectors que conformen la Ruta SaboreArte Chiquitos, es necessari comptar amb una estratègia pràctica de comercialització.