ESPECIALISTA EN TURISME: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS, TURISME, CULTURA I FESTES

Objectiu:

Elaboració i disseny de rutes i paquets turístics del projecte Biocorredor turístic per al Cantón Taisha, a més de capacitar i formar al funcionariat del municipi per a formular projectes turístics.

Dates realització: Setembre de 2022

Soci Local: Gobierno Autonómo Descentralizado Municipal del Cantón de Taisha (GAD-Cantón de Taisha)

Localització: L’assistència es desenvoluparà en les parròquies urbanes i rurals dels Cantón Taisha.

Perfil: Especialista en turisme: disseny de rutes i paquets turístics.

Places: Una place disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier amb les línies bases d’allò que disposa el municipi que augmente el potencial turístic d’aquest.
  • Dossier amb el disseny de rutes i paquets turístics en àmbit gastronòmic, cultural, etc.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Realitzar el projecte del Biocorredor turístic per al Cantón Taisha, que contemple la diagnosi, el desenvolupament (marc teòric, estudi del mercat, estudi financer, pla de contingència), l’elaboració del pla de negoci, avaluació i les propostes d’activitats a desenvolupar.

– Realitzar informes sobre els tallers de capacitació per a formulació de projectes turístics.

Breu resum de l’assistència tècnica:

Consisteix en un procés a través del qual es donarà suport tècnic presencial al GAD Taisha, a partir de l’experiència de l’especialista municipal voluntari/-a que compartirà coneixements, eines, tècniques i punts de vista, amb la finalitat d’aconseguir un producte o resultat determinat.

Permetrà vincular sabers i compartir coneixements especialitzats i específics respecte a un Biocorredor Turístic per al Cantón Taisha i capacitarà per a formulació de projectes turístics.

En aqueix sentit, permetrà millorar processos de gestió i enfortir capacitats institucionals ja que apunta a aconseguir canvis i millores concretes en l’acció institucional. Els coneixements especialitzats que es compartiran són necessaris per a la gestió del servei turístic que realitza el GAD Taisha.

Una relació de aprenentatge comú entre la persona especialista i el GAD Taisha.