ESPECIALISTA EN TURISME: RUTES

Objectiu:

Enfortir la ruta Chochis Màgic a través de la generació de capacitats locals.

Consolidar el comité gestor de la Ruta Turística.

Identificar els potencials que puguen integrar la Ruta Turística i augmentar l’oferta de serveis i atractius.

Dates realització: Juliol o Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència tècnica es durà a terme en la Comunitat de Chochis pertanyent al Municipi de Roboré, en la regió coneguda com les Missions Jesuítiques de Chiquitos, en el Departament de Santa Cruz, Bolívia.

Perfil: Professional en turisme.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe descriptiu i fotogràfic per a integrar-les a la Ruta Chochis Màgic.
  • Realitzar programes de formació pràctica a agents locals que conformen la Ruta Chochis Màgic, amb un llistat dels participants dels tallers de capacitació.
  • Elaboració de material publicitari (díptics, tríptics, etc) del que s’ofereix i s’interpreta en la Ruta que servisca d’orientació per a cada agent local que la compon.
  • Crear un banc fotogràfic i audiovisual dels components de la ruta turística Chochis Màgic.
  • Elaborar una base de dades de contacte dels agents que formaran part de la ruta turística.
  • Presentació en Powerpoint de la ruta turística amb la finalitat de ser utilitzada per a la seua comercialització.
  • Crear una estratègia de comunicació que permeta donar a conéixer la Ruta Chochis Màgic.
  • Informe de capacitat en tècniques d’organització, administració, lideratge, coordinació, promoció i difusió de la ruta.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Enfortiment dels díptics (material de difusió) que es comparteixen amb el o la turista de la ruta Chochis Màgic.

– Identificació de nous potencials per a ser inclossos en la ruta.

– Tallers de capacitació als integrants de la Ruta Chochis Màgic en apoderament, atenció al client, servei de qualitat i en interpretació de la ruta.

– Taller de capacitació per a la creació d’un comité gestor de la ruta.

– Capacitació i assessorament al gestor/a de la ruta en temes d’organització, administració, lideratge, coordinació, promoció, difusió i venda de la ruta.

– Registre fotogràfic i audiovisual del procés, de la publicitat que conforma la Ruta i de les històries de vida de cada emprenedoria.

– Elaboració de notes de premsa que es consideren pertinents per a posar en valor el treball que s’està realitzant, les mateixes que seran difoses digitalment prèvia aprovació i vistiplau de CEPAD.

– Elaboració d’una estratègia de comunicació que permeta donar a conéixer la Ruta Chochis Màgic als seus propis integrants i als mercats turístics nacionals i internacionals.

– Coordinació permanent amb CEPAD i el Govern Municipal de Roboré.