ESPECIALISTA EN PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS ORIENTATS A LA SATISFACCIÓ DE LA CIUTADANIA

 

OBJECTIU:

Generar capacitats en els tècnics i les tècniques de la gerència de desenvolupament municipal, perquè aquests puguen millorar la gestió i la prestació de serveis baix un compromís de qualitat recolzat en els drets dels ciutadans.

Dates realització: setembre 2019.

Soci Local: Insituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM.

Localització: San Salvador, El Salvador.

Perfil: Especialista en administració municipal, atenció a la ciutadania i protocol. Coneixement de l’experiència espanyola en atenció de qualitat i prestació de serveis municipals.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

Intercanvi d’experiència – Assistència Tècnica:

 • Guia didàctica de jornades de capacitació per a la transmissió de coneixements per a la prestació de serveis municipals amb enfocament de qualitat.
 • Disseny d’instrument bàsic per a la formulació de carta de serveis municipals.

Previsió d’activitats a realitzar:

Assistència Tècnica:

 • Formació als tècnics/tècniques de la gerència de desenvolupament municipal sobre els conceptes, disseny, implementació i prestació de serveis municipals com una via per a augmentar la satisfacció de la ciutadania.
 • Suport al disseny/formulació d’eines de gestió de serveis que satisfacen els requisits dels ciutadans i els requisits legals, com una guia base per als governs locals.
 • Enfortir les capacitats tècniques dels assessors de ISDEM en transmetre experiències en la implementació de carta de serveis municipals com un compromís de qualitat i orientar en els processos per a la seua posada en funcionament.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica consistirà en conduir un procés de capacitació sobre el funcionament dels espais d’atenció directa a la ciutadania i sobre com presentar i assessorar els serveis oferits per als municipis.

L’intercanvi estarà dirigida a funcionàries i funcionaris de les municipalitats del país per mitjà de capacitacions i tallers.

Es destinarà espais de discussió sobre la temàtica a les empleades i empleats de l’ISDEM, per transmetre experiències de bones pràctiques en la implementació de carta de serveis municipals com un compromís de qualitat i orientar en els processos per a la seua posada en funcionament.

El ISDEM és una entitat autònoma especialitzada en el camp de l’administració municipal, creada amb l’objectiu principal de proporcionar assistència tècnica administrativa, financera i de planificació, així com qualsevol altre tipus d’assistència que fóra indispensable i convenient per al bon funcionament de les municipalitats, per la qual cosa, enfoquem els nostres esforços a formar i capacitar als tècnics i tècniques municipals per al millor compliment de les seues funcions i atribucions.
Un dels objectius fonamentals dels nostres tècnics és assessorar els governs locals per a l’òptim exercici de les competències pròpies de l’administració pública municipal per al millorament en la prestació dels serveis municipals.

Així, l’enfortiment de la capacitat en la gestió de serveis municipals que satisfacen els requisits dels ciutadans i els requisits legals, és una temàtica d’interés per al desenvolupament dels municipis, per tant, un tema necessari per als nostres tècnics assessors, convertint-los en replicadors dels coneixements adquirits i en la construcció d’eines de gestió de qualitat orientades a la millora contínua en la prestació dels serveis municipals.

Quant al desenvolupament de l’intercanvi, la voluntària/el voluntari treballarà en les instal·lacions de l’ISDEM baix la coordinació directa de la unitat de gestió de cooperació del ISDEM, internament amb la Gerència de Desenvolupament Municipal ISDEM.

Les jornades (depenent de la quantitat de municipalitats interessades a participar) es podran realitzar a les seus central, oriental i occidental del Centre de Formació Municipal de ISDEM, tot en coordinació amb la Gerència de Desenvolupament Municipal i acords interinstitucionals. Es convidarà a participar a alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors, funcionàries, funcionaris, empleades o empleats municipals (directament vinculats amb la funcionalitat dels Consells Municipals).

ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME SOSTENIBLE I CULTURAL

Objectius:

Millorar la qualitat de vida dels xicotets agricultors associats, a través de la implementació de recorreguts turístics que permeten augmentar els ingressos de l’Associació de Grups Mancomunats de Treball (MINGA).

Contribuir a la generació d’ingressos sostenibles de l’Associació de Grups Mancomunats de Treball (MINGA) a través de l’oferta d’un producte turístic basat en els seus productes, sistema productiu i històries de vides dels seus associats.

Dates realització: Juliol o Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència tècnica es realitzarà a la ciutat de San Ignacio de Velasco, la regió coneguda com les Missions Jesuítiques de Chiquitos, situada en el Departament de Santa Cruz, Bolívia. 

A la Ciutat es troba la seu de l’Associació de Grups Mancomunats de Treball (MINGA), lloc físic, on en la seua gran majoria del temps, es realitzarà l’assistència tècnica. Es preveuen alguns desplaçaments a comunitats dins del mateix municipi que són productores associades a MINGA.

Perfil: Especialista en turisme.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

 • Inventari descriptiu i gràfic dels atractius turístics existents en MINGA.
 • Realitzar un recorregut turístic establit i en funcionament en la seu de MINGA a San Ignacio de Velasco.
 • Díptic publicitari per a ser interpretats per cada funcionari/-a del recorregut creat.
 • Realitzar un banc d’imatges fotogràfiques i audiovisuals que registre el procés de creació dels recorreguts.
 • Llista de participants dels tallers de formació pràctica amb cada funcionari/-a que forme part dels recorreguts.
 • Informe on es prioritze un pla d’inversions, millores i equipament per a enfortir el recorregut turístic de MINGA.
 • Realització d’un manual de funcions per als agents responsables de rebre visitants, proposta de tarifació de paquets turístics a ser oferits per MINGA, proposta d’estructura de gestió per al component turístic de MINGA.
 • Presentació en powerpoint que oferisca l’experiència turística de visitar MINGA.
 • Escriure notes de premsa que es consideren pertinents per a posar en valor el treball que s’està realitzant, les mateixes seran difoses prèvia aprovació i vistiplau de CEPAD.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Identificar i inventar els atractius turístics que MINGA pot oferir a la persona visitant.

– Dissenyar un recorregut turístic intern dins de la seu de MINGA a San Ignacio de Velasco que siga atractiu a la persona visitant i basat en el sistema productiu existent.

– Definir i dissenyar un recorregut turístic a una o dues comunitats productores associades a MINGA.

– Realitzar un registre fotogràfic i audiovisual dels recorreguts turístics i del procés de creació d’aquests recorreguts.

– Realitzar tallers de capacitació pràctica a les persones que assumiran la responsabilitat de rebre visites.

– Elaboració d’un pla d’inversions, millores i equipament (segons ordre de priorització) per al creixement de l’oferta turística de MINGA.

– Realitzar un manual de funcions per als agents que siguen responsables de rebre visitants.

– Elaborar una proposta de tarifació (preus) per a les ofertes turístiques que es definisquen.

– Dissenyar una estructura de gestió administrativa per a rebre turistes en MINGA.