ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME VIVENCIAL

Objectius:

Contribuir per a que el Municipi de San Ignacio de Velasco compte amb productes turístics competitius basat en una oferta de turisme cultural.

Contribuir per a que Santa Ana de Velasco siga una destinació turística de referència a Bolívia, mitjançant la identificació d’una ruta de turisme cultural i vivencial amb innovació, involucrant als agents locals i les emprenedories, en concordança entre l’oferta i la demanda actual i potencial de la comunitat de Santa Ana de Velasco.

Dates realització: Agost o Setembre de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència tècnica es realitzarà en la comunitat de Santa Ana de Velasco, que pertany al Municipi de San Ignacio de Velasco, a la regió coneguda com les Missions Jesuítiques de Chiquitos, situada en el Departament de Santa Cruz, Bolívia.

Perfil: Especialista en turisme.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Realitzar un document tècnic amb els principals atractius i serveis turístics de la comunitat de Santa Ana de Velasco visibilitzant el seu potencial i la seua classificació turística (cultural, naturalesa, etc.).
  • Realitzar un document tècnic que incloga els continguts temàtics i els continguts mínims per a cadascun dels atractius i iniciatives turístiques components de la ruta turística de Santa Ana.
  • Crear un banc fotogràfic i audiovisual dels components de la ruta turística de Santa Ana proposada.
  • Entregar una base de dades de contacte dels agents que formaran part de la ruta turística proposada.
  • Presentació en Powerpoint de la ruta turística proposada.
  • Escriure notes de premsa que es consideren pertinents per a posar en valor el treball que s’està realitzant, aquestes seran difoses prèvia aprovació i vistiplau de CEPAD.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Reconéixer i rellançar els principals atractius i serveis turístics de la comunitat de Santa Ana de Velasco (d’acord amb les condicions actuals).

– Prioritzar i caracteritzar els possibles atractius i les iniciatives turístiques per a conformar una ruta turística.

– Diferenciar els continguts temàtics i proposar continguts mínims per a cadascun dels atractius i iniciatives turístiques components de la ruta turística de Santa Ana.

– Registre fotogràfic i audiovisual de cada component que forme part de la ruta proposada i del procés de creació d’aquesta.

– Presentar i validar la ruta turística proposada a les institucions (CEPAD, Pla Missions i Govern Autònom Municipal de San Ignacio de Velasco).

– Realitzar tallers de formació pràctica amb els agents locals per a la conformació de la Ruta Turística de Santa Ana.