IGUALTAT: DESENVOLUPAMENT LOCAL I INCIDÈNCIA POLÍTICA.

OBJECTIU:

Enfortir les capacitats tècniques de l’equip del Programa Incidencia Política a través de l’assistència tècnica, a més de que la persona especialista done formació i estratègies d’incidència política i dissenye de manera conjunta un pla que incorpore accions de sensibilització a la societat civil i les institucions de l’Estat, per a posar en debat l’agenda política de les dones.

Dates realització: Setembre de 2022.

Soci Local: Centro Juana Azurduy, Bolívia.

Localització: Sucre, Bolívia.

Perfil: Especialista en gènere i polítiques d’igualtat. Treballador/-a de serveis socials, joventut i gènere.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier en l’estrategia d’incidència política per a l’agenda de les dones.
  • Informe final de l’assistència.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Reunions amb l’equip per a crear un Pla del Programa Incidencia Política i la identificació del treball a realitzar.
  • Reunions amb dirigents d’organitzacions socials i autoritats del municipi per a coordinar accions.
  • Capacitació a l’equip tècnic del Centro Juana Azurduy sobre estratègies d’incidència política de les dones.
  • Elaboració de propostes d’estratègia de la incidència política per a l’agenda de les dones.

Breu resum de l’assistència tècnica:

En el marc del projecte “Creando Círculos de aprendizaje con mujeres lideres desde el empoderamiento de representantes políticas”, finançat per Fons Valencià per la Solidaritat, s’ha elaborat una agenda de dones entre representants polítiques de diferents països i lideresses d’organitzacions socials, que exposa els obstacles existents per a l’accés i permanència de les dones en el poder polític, proposant estratègies de canvi en el marc de l’exercici dels seus drets.

Per a la incidència política de l’agenda de les dones, és necessari comptar amb una estratègia d’incidència política, amb un conjunt d’accions organitzades, sistematitzades i plantejades sobre la base de les nostres necessitats, amb l’objectiu d’influir en la presa de decisions en les instàncies públiques i també en l’imaginari social que puga modificar les pràctiques culturals patriarcals, masclistes i d’aquesta manera aconseguir polítiques d’igualtat.

En aquest sentit, és necessari comptar amb el suport d’una persona especialista municipal voluntària en gènere i polítiques d’igualtat, per a formar i capacitar a l’equip del Centro Juana Azurduy en la construcció d’una estratègia d’incidència política a nivell municipal de l’agenda política de les dones i incidir perquè es convertisca en polítiques públiques i poder avançar en l’horitzó de la igualtat.