IGUALTAT: ESPECIALISTA EN GESTIÓ D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE

OBJECTIUS:

Contribuir al desenvolupament econòmic i social de les comunitats rurals en el cantó d’Otavalo,

Assessorar per a l’enfortiment organitzatiu amb perspectiva de gènere i l’emprenedoria en el marc d’una economia popular, solidària i cooperativista, que fomente els valors propis de la cultura equatoriana.

Dotar de ferramentes per a l’autososteniment i projecció de futur desenvolupant potencialitats tant a nivell individual com organitzatiu.

Planificar actes i activitats per desenvolupar el turisme i plantejar polítiques públiques en perspectiva de gènere. 

Dates realització: 1 d’agost a 1 de setembre de 2022

Soci Local: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)

Localització: Cantón Otavalo i parròquies rurals, en la Provincia de Imbabura, Republica del Ecuador

Perfil: Especialista en gestió d’empreses socials en perspectiva de gènere.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar: Documents de visió i principis de l’organització social i comunitària, pla d’estratègia i acció, documents de sistematització i indicadors, cronogrames. 

Productes a entregar:

  • Dossier de visió i principis de l’organització social i comunitària.
  • Document de planificació estratègica de l’organització.
  • Document de sistematització i indicadors de la projecció del projecte a aconseguir.
  • Pla d’accions i cronogrames.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Diagnòstic situacional de l’àmbit organitzatiu d’emprenedoria i cooperativisme de les organitzacions comunitàries de dones.

– Crear una visió compartida amb perspectiva organitzativa a curt i mitjà termini.

– Planificar esdeveniments i activitats estratègiques per a reactivar el turisme des d’una perspectiva de gènere.

– Dotar d’eines d’acte sosteniment i projecció de futur, que desenvolupen potencialitats tant a nivell individual com organitzatiu.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’especialista de gestió d’empreses socials amb perspectiva de gènere estarà vinculat a les emprenedories que durant tres anys (a partir de juny de 2019) s’ha treballat amb CEPAM per a combatre la violència intrafamiliar, contra la dona i de gènere. El món travessa una època de crisi socioeconòmica que obliga a la reactivació i suport a les diferents emprenedories; en aquest cas, de dones qui a través de l’enfortiment organitzatiu pot contribuir al desenvolupament de les seues comunitats i al sosteniment de la seua familia, les funcions a exercir seran: l’assessorament per a l’enfortiment organitzatiu amb perspectiva de gènere i les emprenedories en el marc d’una economia popular i solidària, cooperativisme, solidaritat i altres valors propis de la nostra cultura.