MUSICA: ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ D’ORQUESTRA

Objectius:

Enfortir l’Escola de Música de Santa Ana de Velasco com a alternativa d’educació complementària que brinda opcions de desenvolupament integral a xiquets/es i joves de la Comunitat.

Reforçar l’Escola de Música de Santa Ana de Velasco en l’àrea de Direcció Orquestral per a millorar la qualitat formativa que s’ofereix a l’alumnat de la Comunitat.

Dates realització: Juliol o Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència tècnica es realitzarà en la comunitat de Santa Ana de Velasco, que pertany al municipi de San Ignacio de Velasco, a la regió coneguda com les Missions Jesuítiques de Chiquitos, en el Departament de Santa Cruz, Bolívia.

A finals del mes d’agost es realitzarà el Festival de Temporada de Música Barroca Americana en totes les Missions Jesuítiques de Chiquitos, per la qual cosa la persona especialista municipal voluntari/-a es desplaçarà a diferents municipis de la regió acompanyant a l’escola de Música.

Perfil: Musica, especialitat Direcció orquestral.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe-Document de suggeriments per a millorar el procés formatiu de l’Escola de Música de Santa Ana de Velasco.
  • Registre d’assistència a classes.
  • Informe final de l’assessorament.
  • Registre fotogràfic i audiovisual del procés formatiu i del treball realitzat.
  • Realitzar notes de premsa que posen en valor el treball que s’està realitzant, les mateixes que seran difoses prèvia aprovació i vistiplau de CEPAD.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Formar al professorat de l’Escola de Música de Santa Ana en Direcció Orquestral.

– Contribuir a millorar el repertori musical de l’Escola de Música de Santa Ana.

– Recolzar en pràctica orquestral els assajos generals o per seccions instrumentals de l’orquestra de Santa Ana per a incloure aspectes tècnics i interpretatius de les obres triades.

– Millorar la posada en escena dels concerts que aprofiten l’entorn patrimonial i cultural de les Missions Jesuítiques de Chiquitos.

– Compartir criteris musicals amb el professorat docent actual en mira del Festival de Temporada de Música Barroca i altres presentacions.

– Informe sobre el treball de l’escola (organització, dinàmica de treball, metodologia) realitzant suggeriments per a la millora del procés formatiu.