MUSICA: ESPECIALISTA PROFESSOR/-A DE VIOLÍ (I)

Objectius:

Enfortir les capacitats tècniques i musicals de l’alumnat de Santiago de Chiquitos.

Recolzar en la formació dels xiquets i xiquetes i joves en la interpretació del Violí.

Perfeccionar la interpretació de l’orquestra de cordes per a la seua participació en el Festival de Temporada de Música Barroca.

Establir espais de diàleg i intercanvi cultural amb els professorat actual de Santiago de Chiquitos.

Enfortir el procés formatiu de l’Escola de Música de Santiago de Chiquitos.

Dates realització: Juliol o Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència es realitzarà a Santiago de Chiquitos, situat en el Municipi de Roboré (Santa Cruz- Bolívia).

A finals del mes d’agost es realitzarà el Festival de Temporada de Música Barroca Americana en totes les Missions Jesuítiques de Chiquitos, per la qual cosa el o la especialista es desplaçarà a diferents municipis de la Regió acompanyant a l’escola de Música de Santiago de Chiquitos.

Perfil: Llicenciat/-ada o professor/-a en Música, en el perfil de “Instrumentista de Violí”.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Document de suggeriments per a millorar el procés formatiu de l’Escola de Música de Santiago. 
  • Informe amb el registre d’assistència a classes.
  • Informe final de l’assessorament.
  • Registre fotogràfic i audiovisual. 
  • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència a Santiago de Chiquitos que serà publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Formar a l’alumnat sobre aspectes tècnics de l’instrument, estudis, escales, tècnica de l’Arc.

– Recolzar en pràctica orquestral en els assajos, bé sigen generals o per seccions, de l’orquestra de corda per aportar aspectes tècnics i interpretatius de les obres triades.

– Compartir criteris musicals amb els docents actuals en mira del Festival de Temporada de Música Barroca i altres presentacions.

– Informe final sobre el treball a l’escola (organització, dinàmica de treball, metodologia) realitzant suggeriments per a la millora del procés formatiu.