MUSICA: ESPECIALISTA PROFESSOR/-A VIOLÍ (II)

Objectius:

Capacitar tècnicament a l’alumnat i al professorat de l’Escola Municipal de Música de San José de Chiquitos, a través de l’ensenyament de l’instrument de violí, aconseguint experiències musicals vivencials que aporten a la formació integral de les xiquetes i els xiquets del municipi de San José de Chiquitos, Patrimoni Cultural de la Humanitat.

Enfortir la qualitat interpretativa de les persones integrants que conformen l’Escola Municipal de Música de San José de Chiquitos.

Dates realització: Agost de 2022

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència es realitzarà al municipi de Sant Jose de Chiquitos, Departament de Santa Cruz, Bolívia.

A més pot haver viatges a la ciutat de Santa Cruz de la Serra i a la resta de les Missions Jesuítiques de Chiquitos en cas de coincidir amb el Festival de Temporada de Música Misional que organitza CEPAD.

Perfil: Llicenciat/-ada o professor/-a en Música, en el perfil de “Instrumentista de Violí”.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe sobre els resultats aconseguits i suggeriments de millores a ser entregat a CEPAD, al Govern Municipal de San José de Chiquitos i a l’Escola Municipal de Música de San José.
  • Realització d’una avaluació tècnica sobre l’Orquestra juvenil i una altra sobre el professorat docent.
  • Realitzar un article d’opinió il·lustrat sobre l’experiència viscuda que serà publicat, prèvia revisió i aprovació de CEPAD.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Impartir classes de Violí, per a tots els nivells de l’Escola (alumnat de 6 a 25 anys).

– Impartir classes de teoria musical, que aniran dirigides principalment per als estudiants i les estudiants del nivell inicial (7 a 13 anys).

– Impartir classes d’Harmonia, definint un programa d’ensenyament als estudiants i les estudiants de l’Escola.

– Suggerir mètodes d’estudis eficients per a accelerar el seu rendiment.

– Suggerir i implementar exercicis tècnics, que millore el nivell tècnic dels estudiants i les estudiants.

– Capacitació al professorat docent en Direcció Orquestral.

– Realització d’assajos amb l’Orquestra de Cordes, a més de recolzar en els assajos pràctics de l’Orquestra San José Patriarca.

– Donar suport en la realització de Concerts.