Què és EMV?

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/a” s’emmarca dins del programa propi consolidat del Fons Valencià per la Solidaritat: “EMV-Experts Municipals Voluntaris” que es desenvolupa des de fa set anys i consistix a realitzar una convocatòria pública adreçada a tècnics/ques i veïnes/s dels nostres municipis i mancomunitats sòcies a la Comunitat Valenciana per a poder realitzar durant un mes una experiència de treball tècnic en terreny conjuntament amb una de les nostres contraparts.

Com a resultat de les sis experiències prèvies realitzades des de 2012 amb un feedback molt positiu, el Fons seguix apostant pel programa, el qual ja es considera com una acció consolidada entre els seus socis.

Els objectius del programa són la creació d’una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que hi participen; així com la prestació d’assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud. També l’obertura d’un espai de participació directa en terreny per als municipis socis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament; el foment de la participació de tècnics dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional; l’intercanvi d’experiències i transferència de coneixements amb les entitats locals del Sud; i la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud i les causes de la seua pobresa.