Què és EMV?

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” enguany compleix la seua novena edició i consisteix a realitzar una convocatòria pública adreçada a tècnics i tècniques i veïns i veïnes dels nostres municipis i mancomunitats sòcies a la Comunitat Valenciana per a poder realitzar durant un mes una experiència de treball tècnic en terreny conjuntament amb una de les nostres contraparts. 

Durant 2022, presentem 24 places d’assistència tècnica d’un mes a terreny amb les nostres contraparts de l’Equador, Bolívia i El Salvador.

Com a resultat de les huit experiències prèvies realitzades des de 2012 amb una avaluació molt positiva, el Fons segueix apostant pel programa, el qual ja es considera com una acció consolidada entre els seus socis. 

L’objectiu general ésenfortir les aliances municipalistes entre el Nord i el Sud i en l’específic de crear xarxes d’intercanvi i transferència de coneixements entre els municipis i mancomunitats sòcies del Fons Valencià i les contraparts del Sud.

Els resultats previstos són la creació d’una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que hi participen; així com la prestació d’assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països socis. També es pretén obrir espais de participació directa en terreny per als municipis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament; fomentar de la participació de tècnics i tècniques dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional i la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud i les causes de la pobresa i les desigualtats.

En aquesta novena edició, s’han convocat 24 places a Equador, Bolívia i El Salvador que permetran, durant entre tres i quatre setmanes, assistir tècnicament les contraparts locals alhora que propiciem l’intercanvi de coneixements i experiències amb els municipis dels països del Sud.

Pel que fa al desenvolupament sobre el terreny, el projecte funciona com un micro-projecte ja què dona resposta a necessitats concretes adreçades fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a la posada en marxa de plans tècnics i capacitacions per al personal tècnic local.

La iniciativa, considerada com a eina de cooperació al desenvolupament, es troba recollida en el pla director de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament així com en el pla director de la Cooperació Valenciana, i és executada a nivell autonòmic pel Fons Valencià per la Solidaritat aprofitant el potencial humà de coneixements i experiència dels tècnics i tècniques dels municipis valencians. 

El projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons i les seues contraparts sobre el terreny. 

D’altra banda i des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de cooperació al desenvolupament, l’activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o mancomunitats dels tècnics i tècniques que han dut a terme l’assistència als països del Sud socis.

El programa permet la participació i acció directa dels municipis i mancomunitats sòcies, incrementant el principi d’apropiació i identificació amb el Fons.

A més, el projecte és també una sòlida eina per crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen; creant relacions personals fortes, intercanvis d’experiències i coneixements fins a vincles d’amistats i confiança.

Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l’arribada a terreny, així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball abans de l’arribada al lloc final de treball.

Les persones especialistes hauran de realitzar, en tornar a la Comunitat Valenciana, socialitzacions del treball realitzat i participar en les accions de sensibilització organitzades pel Fons.