Programa

En esta setena edició, està previst convocar 23 places a Equador, Bolívia, Guatemala i El Salvador que permetran, durant entre tres i quatre setmanes, assistir tècnicament les contraparts locals alhora que propiciem l’intercanvi de coneixements i experiències amb els municipis dels països del Sud.

Pel que fa al desenvolupament sobre el terreny, el projecte funciona com un micro-projecte ja què dóna resposta a necessitats concretes adreçades fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a la posada en marxa de plans tècnics i capacitacions per al personal tècnic local.

La iniciativa, considerada com a eina de cooperació al desenvolupament, es troba recollida en el pla director de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament així com en el pla director de la Cooperació Valenciana, i és executada a nivell autonòmic pel Fons Valencià per la Solidaritat aprofitant el potencial humà de coneixements i experiència dels tècnics i tècniques dels municipis valencians.

El projecte pretén crear sinèrgies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons i les seues contraparts sobre el terreny. Enguany comptarem també amb propostes de possibles futures contraparts, esperant que complisquen els requisits mínims sol·licitats i que hi haja una bona resposta per part de les persones especialistes municipals de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda i des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de cooperació al desenvolupament, l’activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o mancomunitats dels tècnics o tècniques que han dut a terme l’assistència als països del Sud socis.

El programa permet la participació i acció directa dels municipis i mancomunitats sòcies, incrementant el principi d’apropiació i identificació amb el Fons.

A més, el projecte és també una sòlida eina per crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen; creant relacions personals fortes, intercanvis d’experiències i coneixements fins a vincles d’amistats i confiança.


Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l’arribada a terreny, així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball abans de l’arribada al lloc final de treball.

Les persones especialistes hauran de realitzar, en tornar a la Comunitat Valenciana, socialitzacions del treball realitzat i participar en les accions de sensibilització organitzades pel Fons.