10_ ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (II)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE OLMEDO (GADM OLMEDO) - EQUADOR

OBJECTIUS:

 • Enfortir i crear rutes turístiques que mostren les diverses atraccions turístiques dins de la localitat.
 • Brindar als i les visitants opcions que ressalten l’ampli potencial turístic del municipi, contribuint així a impulsar l’activitat econòmica local a través del turisme.
 • Assessorament en disseny de rutes i creació de paquets turístics

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSITÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol o agost de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Informe-anàlisi turística de l’inventari turístic d’Olmedo.
 • Informe DAFO de la realitat turística.
 • Dossier d’anàlisi del potencial turístic de la localitat d’Olmedo.
 • Dossier rutes i paquets turístics elaborats durant la seua estada al municipi.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Dissenyar una Ruta Turística o producte turístic que genere experiències educatives, culturals i agrícoles per a la localitat d’Olmedo, que oferisca diferents oportunitats a la comunitat per a la seua formació acadèmica i desenvolupament social, cultural i econòmic.
 • Anàlisi del destí municipi Olmedo.
 • Georeferenciar les facilitats turístiques de l’artesania i productes locals.
 • Determinar i seleccionar els diferents agents turístics implicats en les rutes i paquets turístics.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Segons la COOTAD en l’Art. 54.- Funcions. – Són funcions del Govern Autònom Descentralitzat Municipal les següents: g) “Regular, controlar i promoure el desenvolupament de l’activitat turística cantonal en coordinació amb els altres governs autònoms descentralitzats, promovent especialment la creació i funcionament”

Per tal raó, la Unitat de Turisme del Municipi d’Olmedo, cerca crear rutes o circuits turístics que contempla el municipi d’Olmedo, per això és necessari comptar amb suport extern que ens assessore i guie a desenvolupar aquests productes, basant-se en experiències del treball de la persona voluntària que ens acompanye.