10_ESPECIALISTA EN TURISME: MÀRQUETING TURÍSTIC I COMUNICACIÓ

Objectius:

Desenvolupar un pla de control de visitants per a utilitzar conscientment els fluxos de visitants com a elements dinamitzadors i el turisme com a eix de la cultura sistèmica, participativa, capaç d’autoavaluar-se, d’administrar el canvi i de generar un procés de millora contínua, que permeta incrementar la demanda turística i aportació a millorar les condicions de vida de la població pròxima als atractius visitats.

Dates realització: Juliol, agost o setembre de 2023

Soci Local: Mancomunidad del Pueblo Cañari

Localització: L’àrea d’acció està situada en el territori de la Mancomunitat del Pueblo Cañari, l’extensió total del qual és de 2.100,9 km². Comprén los cantones de: Biblián, Cañar, El Tambo, Suscal y La Troncal. Treballant en els centres de recepció de visitants (atractius turístics, oficines de turisme, etc).

Perfil: Especialista en turisme. Grau o diplomatura

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

 • Informe-esquema amb el Pla de control de visitants.
 • Informe amb el cronograma de les visites als atractius turístics.
 • Informe fotogràfic de la zonificació dels principals atractius turístics.
 • Informe tècnic amb les eines informàtiques per a l’obtenció de resultats. 
 • Informe tècnic sobre la informació dels turistes i residents sobre els atractius turístics.
 • Dossier-Informe final de les activitats desenvolupades.

Previsió d’activitats a realitzar:

Les activitats que la persona especialista desenvoluparà són:

 • Assistència tècnica i suport al desenvolupament en el pla de control de visitants.
 • Visita als atractius turístics dels cantones de la mancomunitat mitjançant un cronograma concertat entre la persona especialista i la Mancomunitat.
 • Identificació i zonificació de, almenys, un atractiu turístic per Cantón de la Mancomunitat a treballar amb el pla de control de visitants.
 • Crear eines per al control de l’atractiu turístic, que haurà de contindré almenys:
 • Com emprar l’Observatori turístic.
 • Crear sistemes de recollida de dades estadístiques.
 • Definir la imatge de destí des de l’experiència dels i les visitants i dels i les residents.

Breu resum de l’assistència tècnica:

Considerant el diagnòstic realitzat dins de la Mancomunitat del Pueblo Cañari en el Pla d’Ordenament Territorial Mancomunat 2019, s’identifica que la mancomunitat compta amb recursos turístics inigualables però encara existeixen moltes mancances.

Actualment la mancomunitat compta amb un Pla Integral de Gestió Turística que estable les polítiques, plans, programes, projectes i pressupostos necessaris per a una dinamització turística, instrument on es planteja la construcció del pla de control de visitants, el mateix que permetrà obtindre una perspectiva a llarg termini sobre el desenvolupament sostenible de les activitats turístiques i així poder planificar accions més adequades de gestió dels diferents atractius turístics.

El propòsit del Pla de control de visitants és que cada població, concretament en cada atractiu, s’encarreguen d’invertir a partir de les experiències dels visitants, a més de recomanar destins, minimitzant així els impactes negatius i al seu torn, generant un procés de millora contínua.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.