12_ESPECIALISTA EN URBANISME-ARQUITECTURA: MOBILITAT SOSTENIBLE, INCLUSIVA I EFICIENT

Objectius:

Generar i diversificar l’oferta turística de Cotacachi a nous segments de mercat, ampliant-nos a les noves tendències i contribuint d’aquesta manera a la dinamització de l’economia local.

Enfortir la mobilitat urbana espacial en el Cantón de Milagro, a més de millorar les capacitats tècniques del personal municipal i elaborar plans de dissenys viaris.

Dates realització: Juliol, agost o setembre de 2023

Soci Local: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de San Francisco de Milagro (GAD Municipal de San Francisco de Milagro)

Localització: Dins del propi GAD Municipal de San Francisco de Milagro i les seues àrees rurals.

Perfil: Arquitecte/-a

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Manual de disseny viari de carrers inclusius, eficients i sostenibles.
  • Pla de Disseny viari d’un sector de la ciutat de Milagro.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Capacitar al personal tècnic municipal en dissenys viaris.
  • Elaborar l’esborrany d’un Manual de disseny de carrers sostenibles per al Cantón Milagro. 
  • Realitzar un pla de disseny viari d’un sector de l’àrea urbana del al Cantón Milagro. 

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica està inclosa en el camp de l’Urbanisme i atenen a la mobilitat sostenible, inclusiva i eficient.Els darrers anys s’ha produït un augment en el desenvolupament local i la igualtat mitjançant disseny de vies. Actualment, els dissenys viaris que s’elaboren en el GAD municipal inclouen únicament voreres i calçades amples, sense detallar altres característiques com a senyalística, rampes, interseccions, girs, etc. A més, no tenim constància d’un manual del disseny de carrers que incloga criteris geomètrics, que prioritze al vianant en totes les seues edats, capacitats i diversitats, de tal manera que contribuïsca al fet que Milagro siga una ciutat sostenible, saludable i equitativa en el seu espai públic.Aleshores, es requereix l’assistència tècnica, en virtut de la necessitat d’entregar per part d’aquesta coordinació un Pla de Disseny Viari inclusiu, sostenible, on s’establisca amples de voreres i calçades necessàries per a la lliure circulació del vianant, s’establisquen percentatges de rampes i tota la senyalística necessària. Així també, deixar plasmat aquests criteris en un manual, que servisca com a guia per als pròxims tècnics encarregats d’elaborar els dissenys viaris i que aquest manual aquest contingut en una ordenança.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.