13_ ESPECIALISTA EN PERIODISME/COMUNICACIÓ: PUBLICITAT I XARXES SOCIALS

CENTRO ECUATORIANO PARA LA PROMOCIÓN Y ACCIÓN DE LA MUJER (CEPAM) – CIUTAT DE QUITO - EQUADOR

OBJECTIUS:

  • Elaborar l’estratègia comunicacional per a promoure la trobada d’intercanvi d’experiències i sabers sobre els avanços, dificultats i bones pràctiques de les autoritats locals de l’Equador i València en l’àmbit d’igualtat de gènere i polítiques públiques.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol o agost de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Material comunicacional.
  • Base de dades de mitjans de comunicació locals i direcció de comunicació dels municipis parteix del projecte.
  • Document de l’estratègia de comunicació per a promoure l’esdeveniment d’intercanvi d’experiències  i bones pràctiques de les dones autoritats locals de l’Equador i València.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Elaborar una estratègia de comunicació per a promoure l’esdeveniment a escala nacional i Internacional.
  • Dissenyar i produir material promocional per a l’esdeveniment.
  • Crear contingut multimèdia atractiu per a xarxes socials, llocs web i altres canals de comunicació.
  • Enfortir les relacions amb els mitjans de comunicació locals per a la trobada i direccions de comunicació dels municipis participants en el projecte.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

L’especialista en comunicació, publicitat i relacions públiques estarà vinculat o vinculada dins del projecte “Tejiendo el empoderamiento de mujeres autoridades locales” l’objectiu de les quals és el d’enfortir les capacitats de gestió de les dones dels governs locals, la seua articulació amb organitzacions de dones per a posicionar i implementar l’agenda política per a la igualtat de les dones, que compta amb el finançament de la Generalitat Valenciana i suport de Fons València.

L’especialista en Comunicació, publicitat i relacions públiques donarà suport en l’elaboració d’una estratègia de comunicació per a promoure l’esdeveniment d’autoritats locals de l’Equador i Comunitat Valenciana, autoritats que intercanviaren experiències i bones pràctiques per a l’avanç de les polítiques d’igualtat de gènere, en el marc dels ODS Objectiu 5.