14_IGUALTAT: ESPECIALISTA EN GESTIÓ D’EMPRESES SOCIALS AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE (I)

Objectius:

Crear estructures estratègies d’organització associativa comercial que permeta a mitjà termini promocionar l’oferta i diversitat de productes del centre artesanal “Selva Viva”.

Dates realització: Agost o setembre de 2023.

Soci Local: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Pastaza (GADM Pastaza)

Localització: Cantón de Pastaza, Puyo en el Centro Artesanal “Selva Viva”, a l’Equador.

Perfil: Especialista en gestió d’empreses socials en perspectiva de gènere, emprenedoria i economia social, cooperativisme. Sociòleg/a o Psicòleg/a.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier-informe del diagnòstic DAFO del Centro Artesanal “Selva Viva”. 
  • Dossier amb l’oferta de productes i serveis del centre artesanal “Selva Viva”
  • Elaboració d’un catàleg virtual dels productes que es realitzen al Centro Artesanal “Selva Viva”.
  • Catàleg de fotografies i informe final.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Recopilar informació per a completar el catàleg virtual
  • Coordinar i promoure activitats per a la realització d’un inventari fotogràfic amb personal especialitzat del GAD.
  • En base del diagnòstic estructurar vincles i canals amb altres agents involucrats en la demanda dels productes de l’economia popular i solidària.
  • Donar suport al teixit empresarial.

Breu resum de l’assistència tècnica:

El Municipi en el seu Pla de desenvolupament l’Objectiu Estratègic Cantonal número 2. esmenta: Incrementar el desenvolupament econòmic del Cantón, mitjançant l’impuls a les activitats agroproductives, comercials i turístiques, sota un enfocament d’economia solidària i inclusiva

Realitzat un diagnòstic trobem el següent en aquest camp: Baix nivell de associacionisme de les persones productores de biocomerç, la qual cosa limita la capacitat de gestió i negociació dels productors, sent menys competitius en el mercat en estar més dispersos, oferta limitada en varietats i quantitats, alts costos d’operació i transacció; no es troben organitzats ni capacitats per a dur a terme emprenedories.

Cadenes de producció sense valor agregat i baix nivell de tecnificació dels processos, amb poca rendibilitat per als productors que no afavoreix a l’associacisme, obertura a finançament i l’aprofitament eficient dels recursos de la biodiversitat. La Normativa ambiental existent relacionada a l’aprofitament de productes de la biodiversitat, és molt rigorosa el que complica la definició, establiment, comercialització de productes provinents de la biodiversitat.

Limitat accés a serveis financers a les persones bioemprendores.

Per tant necessitem emprendre en les següents accions: Construcció de sistemes associatius de persones productores de biocomerç, per exercir accions col·lectives i beneficiar-se d’economies d’escala donant suport al desenvolupament empresarial dels seus membres i enfrontar els problemes de manera conjunta, tant en quan a l’organització, financer i comercial.

Actualment el GAD Municipal del Cantón Pastaza es troba gestionant l’aprovació d’una Ordenança de l’Economia Popular i Solidària, (EPS) l’especialista vindria a desenvolupar aquesta ordenança.

D’igual manera el GAD Municipal del Cantón Pastaza manté un Centro Artesanal y Gastronómico ”SELVA VIVA” que el componen 60 emprenedors, l’especialista vindria a consolidar i enfortir aquest grup pretenent accionar els punts anteriorment detallats.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.