15 _ ESPECIALISTA EN IGUALTAT: DESENVOLUPAMENT LOCAL I INCIDÈNCIA POLÍTICA

CENTRO JUANA AZURDUY (CJA) – CIUTAT DE SUCRE - BOLÍVIA

OBJECTIUS:

  • Incrementar les capacitats tècniques sobre Investigación Acción Participativa de l’equip executor del projecte a través de l’assistència tècnica del projecte d’Especialista Municipal Voluntari/ària en gènere i polítiques d’igualtat, per a la implementació de processos de formació política basada en la metodologia d’Investigación Acción Participativa.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Guia metodològica ajustada sobre Investigación Acción Participativa.
  • Informe final de l’assistència tècnica de la persona especialista municipal.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Revisió i ajust de la guia metodològica del procés Investigación Acción Participativa.
  • Reunions amb l’equip per a reflexionar sobre:
  • Fixar els continguts, metodologia i tècniques de la investigació i tècniques de recopilació de la investigació.
  • Dissenyar productes comunicacionals per a la campanya.
  • Planificar diferents activitats per a l’àmplia difusió dels resultats de la investigació.
  • Dissenyar tècniques i eines per al diàleg amb autoritats i organitzacions socials, per a la incidència política.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Per al projecte Especialista Municipal Voluntari/àries 2024, Edició XI, presentem la sol·licitud, basades en l’experiència de la implementació del projecte: “Fortaleciendo la voz y la palabra de las mujeres lideres”, on dones d’organitzacions socials i col·lectius feministes juvenils que participen en processos formatius. En eixe marc, es fa necessari comptar amb una persona Especialista Municipal Voluntària, en l’àmbit del gènere i polítiques d’igualtat, per a acompanyar a l’equip executor del projecte per al desenvolupament dels processos de formació, basada en la metodologia d’Investigación Acción Participativa (IAP).

La IAP, com a instrument per a la transformació social, manté 3 elements:

– Ser una metodologia per al canvi.

– Fomentar la participació i autodeterminació de les persones que la utilitzen.

– Ser l’expressió entre el coneixement i acció.

La persona voluntària, permetrà aportar en:

– Reflexió de continguts.

– Aprofundiment de la metodologia de la Investigación Acción Participativa.

– Tècniques de facilitació de tallers.

– Sistematització de la investigació.

– Disseny de productes comunicacionals per a la campanya.

– Planificació de diferents activitats per a l’àmplia difusió dels resultats de la investigació.

– Diàlegs amb autoritats i organitzacions socials sobre la base dels resultats d’investigació, per a la incidència política.

El procés IAP, si bé deriva de diverses expressions o forma d’intervenció social, s’intentarà generar processos de reflexió entorn de les percepcions de les dones que tenen del seu entorn social pròxim i la seu implicació a partir d’una acció directa per a solucionar els seus problemes identificats.

La persona voluntària, compartint aquests elements com a eina útil, permetrà a les dones d’organitzacions socials, transformar la realitat, com a part d’una filosofia de vida.