17 _ ESPECIALISTA EN MÚSICA/DOCÈNCIA: PROFESSOR/A DE VIOLONCEL (I)

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) - SAN JOSÉ DE CHIQUITOS - BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: Desenvolupar i enfortir les habilitats tècniques i musicals dels i les estudiants de violoncel a l’Escola de Música San José Patriarca.
 • Objectius específics:
 • Millorar la tècnica d’execució del violoncel, centrant-se en aspectes com la postura, l’arc, la digitació i la producció de so, amb la finalitat d’aconseguir un domini tècnic avançat.
 • Comprensió i aplicació de conceptes musicals bàsics, com ara la interpretació expressiva, la dinàmica, l’articulació i l’expressió musical, per a fomentar una connexió més profunda amb l’obra interpretada.
 • Facilitar el desenvolupament auditiu i la capacitat d’anàlisi musical, mitjançant la pràctica regular de l’audició activa, la identificació d’elements clau en diverses obres i l’aplicació d’aquests coneixements en la interpretació del repertori assignat.
 • Enfortir la direcció orquestral de l’Escola de Música.
 • Participar acompanyant a l’Escola de Música en la programació del Festival de Música Missional i Teatre en Chiquitos 2024.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Finals de juliol o agost de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Informe-document de suggeriments per a millorar el procés formatiu de l’Escola de Música de San José.
 • Informe final de l’assessorament brindat.
 • Registre fotogràfic i audiovisual del procés.
 • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència a San José de Chiquitos que serà digitalment publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Les activitats que el/la professional realitzarà són les següents:
 • Classes de Violoncel.  Les classes estaran dirigides als estudiants dels 3 nivells amb la qual compta l’Orquestra de Cordes: Inicial (xiquets i xiquetes de 9 a 11 anys) Preinfantil (xiquets i xiquetes de 10 a 13 anys) i Juvenil (joves de 13 a 18 anys).
 • Lliçons en teoria musical bàsica. Dirigides principalment per als i les estudiants del nivell inicial, els qui estan en els seus primers passos en l’aprenentatge de la música (escala, lectura, rítmica, etc.)
 • Lliçons en harmonia. Dirigida als i les estudiants de nivell infantil i juvenil.
 • Mètodes d’estudis.  És necessari perquè els i les estudiants de tots els nivells tinguen un mètode d’estudi eficient per a accelerar el seu rendiment.
 • Exercicis tècnics. Per tal de millorar el nivell tècnic dels i les estudiants, per exemple, millor agarre de l’arc, articulació de la mà esquerra, etc.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Les Missions Jesuítiques de Chiquitos, territori on es troba el municipi de San José de Chiquitos, té com a eix d’identitat la seua cultura viva, en la qual la Música Barroca Renaixentista té una importància fonamental. El Govern Autònom Municipal de San José té establit dins del seu Pla de Desenvolupament, la promoció de la cultura viva i el patrimoni cultural del seu municipi, entre el qual destaca la música barroca renaixentista.

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) té entre les seues línies de treball des de la seua creació l’any 1997, accions d’enfortiment de la cultura viva de Chiquitos i la seua posada en valor, com a instrument que genera cohesió social en el territori i desenvolupament econòmic local a través del turisme sostenible.

CEPAD, en aliança amb altres institucions, organitza des de l’any 2006 el “Festival de Música Missional i Teatre en Chiquitos”, amb l’objectiu de dinamitzar el territori a través de la cultura i promocionar el turisme del circuit missional de la Chiquitania, oferint quatre dies de música barroca missional interpretada per cors i orquestres locals a les esglésies missionals d’un total de nou seus. El treball de formació a realitzar-se contribuirà a millorar la qualitat interpretativa de l’escola de San José de Chiquitos.