18_ ESPECIALISTA EN GASTRONÒMIC: FORMADOR/A EN CUINA

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – SAN JOSÉ DE CHIQUITOS - BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: la revaloració del Patrimoni Alimentari de les Missions Jesuítiques de Chiquitos.
 • Objectius específics:
 • Enfortiment dels programes formatius de l’Especialitat en Gastronomia de l’Escola Taller de San José de Chiquitos.
 • Registre i inventariat del patrimoni alimentari existent a San José de Chiquitos amb la finalitat de descobrir nous plats.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Dossier que incloga almenys els següents punts:
 • Diagnòstic elaborat sobre els programes formatius de l’especialitat en gastronomia de l’Escola Taller de San José.
 • Proposta d’enfortiment al programa formatiu de l’especialitat en gastronomia de l’Escola Taller de San José.
 • Proposta de com inserir la gastronomia chiquitana com a part del circuit turístic missional.
 • Realització de tallers de formació en: cuina regional, atenció al client, presentació adequada dels productes gastronòmics, elaboració de plans de negocis vinculats a la gastronomia. El detall es podrà ajustar en conjunt amb la persona especialista.
 • Registre audiovisual i fotogràfic del patrimoni alimentari existent a San José de Chiquitos: inputs, productes i processos gastronòmics. Es busca comptar amb el registre de plats que encara no formen part del patrimoni existent ja identificat a San José.
 • Almenys tres plats regionals identificats (millorats de ser el cas) i llocs en valor per a incorporar a l’oferta gastronòmica de San José que servisca per a dinamitzar el turisme a la regió.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

S’espera executar les següents activitats:

 • Tallers de formació a l’alumnat de l’especialitat en gastronomia de l’Escola Taller de San José de Chiquitos. S’espera enfortir les àrees de cuina regional, atenció a la clientela, presentació adequada dels productes gastronòmics, elaboració de plans de negocis vinculats a la gastronomia.
 • Elaboració d’un diagnòstic sobre els processos formatius en gastronomia que imparteix l’Escola Taller de San José i propostes per al seu enfortiment.
 • Registre i inventari del Patrimoni Alimentari chiquitano existent a San José de Chiquitos per a la seua posterior posada en valor.
 • Treball coordinat amb els monitors i les monitores (professorat) de l’Escola Taller de San José en l’àrea de gastronomia per a enfortir les seues capacitats d’educadors/es.
 • Elaboració de plats regionals que puguen servir de plats models i innovadors per a la gastronomia chiquitana i la generació de productes gastronòmics que dinamitzen el sector turístic de San José.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

L’Escola Taller de la Chiquitania amb la seua seu a San José de Chiquitos, imparteix a escala tècnica l’Especialitat en Gastronomia, mitjançant la qual es rescata les tècniques tradicionals de la cuina chiquitana. En la formació els i les estudiants aprenen des del patrimoni alimentari de la seua regió, fins a l’elaboració de plans de negocis que els permeten una sostenibilitat en futures emprenedories relacionades a la pràctica gastronòmica.

En aquest context l’assistència tècnica buscarà revalorar el patrimoni alimentari de Chiquitos, investigant sobre el patrimoni alimentari existent a San José, enfortint el programa formatiu de l’Escola Taller i proposant una estratègia per a la posada en valor del patrimoni alimentari sobre la base del turisme cultural i gastronòmic.