18_MUSICA: ESPECIALISTA PROFESSOR/A VIOLONCEL (I)

Objectius:

L’assistència tècnica té per objectiu:

Brindar capacitació tècnica a els/as alumnes/as i professorat de l’Escola Municipal de Música de San José de Chiquitos, a través de l’ensenyament de l’instrument de violoncel, aconseguint experiència musical vivencials que aporten a la formació integral dels xiquets/as, joves del municipi Patrimoni Cultural de la Humanitat.

L’assistència tècnica enfortirà la qualitat interpretativa de les persones integrants que conformen l’Escola de Música San José Patriarca.

Uns dels factors perquè l’escola de música compte amb professionals capacitats en l’àrea, és la falta de recursos econòmics, limitant per a comptar amb un personal permanent capacitat per a l’ensenyament continu dels alumnes i les alumnes. Cal ressaltar que el Municipi de San José de Chiquitos assigna un pressupost per al manteniment de l’escola de música, la qual cosa cobreix primordialment les necessitats bàsiques.

El poder reforçar les capacitats musicals que té l’alumnat i posar en valor la preservació i valorització de la identitat cultural, conservació de la música Barroca Misional, usos i costums que té les Missions Jesuítiques de Chiquitos, arribant a tindre a l’abast a tots els nivells de públic, conscienciant-los sobre la importància de la conservació de la Cultura Viva, potenciant la música Barroca Misional com un producte turístic en un context real Chiquitano, sent el turisme una via important per al desenvolupament econòmic de la regió.

L’assistència tècnica ajudarà a millorar el nivell de la formació dels i les estudiants i docents, per tant serà una aportació important en la Cultura i Educació per als joves de San José de Chiquitos.

Dates realització: Agost i setembre de 2023

Nota: És fonamental que l’especialista o l’especialista estiga per al Festival de Música Missional i Teatre de finals d’agost i principi de setembre.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència es realitzarà al municipi de Sant Jose de Chiquitos, Departament de Santa Cruz, Bolívia.

A més pot haver viatges a la ciutat de Santa Cruz de la Serra i a la resta de les Missions Jesuítiques de Chiquitos en cas de coincidir amb el Festival de Temporada de Música Misional que organitza CEPAD.

Perfil: Llicenciat/-ada o professor/-a en Música, en el perfil de “Instrumentista de violoncel”.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Document de suggeriments per a millorar el procés formatiu de l’Escola de Música de San José de Chiquitos.
  • Registre d’assistència a classes (llistat de persones participants).
  • Informe final de l’assessorament brindat.
  • Registre fotogràfic i audiovisual del procés.
  • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència a San José de Chiquitos que serà digitalment publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Impartir classes de Violoncel, per a tots els nivells de l’Escola (alumnat de 6 a 25 anys).

– Impartir classes de teoria musical, que aniran dirigides principalment per als estudiants i les estudiants del nivell inicial (7 a 13 anys).

– Impartir classes d’Harmonia, definint un programa d’ensenyament als estudiants i les estudiants de l’Escola.

– Suggerir mètodes d’estudis eficients per a accelerar el seu rendiment.

– Suggerir i implementar exercicis tècnics, que millore el nivell tècnic dels estudiants i les estudiants.

– Capacitació al professorat docent en Direcció Orquestral.

– Realització d’assajos amb l’Orquestra de Cordes, a més de recolzar en els assajos pràctics de l’Orquestra San José Patriarca.

– Donar suport en la realització de Concerts.

Breu resum de l’assistència tècnica:

realitzar les següents accions:

• Classes de Violoncel. – Per a nivells inicials i juvenils.

• Classes de Teoria musical: Dirigides principalment per als i les estudiants del nivell inicial, els qui estan en els seus primers passos en l’aprenentatge de la música (Escala, lectura, rítmica, etc.)

• Classes d’Harmonia. – Dirigida als i les estudiants de nivell infantil, i juvenil.

• Mètodes d’estudis. – És necessari perquè els i les estudiants de tots els nivells tinguen un mètode d’estudi eficient per a accelerar el seu rendiment.

• Exercicis tècnics.- per a millorar el nivell tècnic dels i les estudiants, per exemple millor agarre de l’arc, articulació de la mà esquerra, etc.

• Capacitació al planter docent en Direcció Orquestral.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.