19_ ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME SOSTENIBLE I CULTURAL

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – SAN IGNACIO DE VELASCO - BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: Millorar la qualitat de vida dels xicotets agricultors i agricultores associats i associades, a través de la implementació de recorreguts turístics que permeten augmentar els ingressos de l’Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA).
 • Objectiu específic: Contribuir a generar ingressos sostenibles de l’Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA), a través de l’oferta d’un producte turístic basat en els seus productes, sistema productiu i històries de vides de les persones associades.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Document descriptiu i gràfic de l’inventari dels atractius turístics existents en MINGA.
 • Almenys un recorregut turístic establit i en funcionament en la seu de MINGA en San Ignacio de Velasco.
 • Dossier amb els guions (relats) a ser interpretats per cada funcionari/a on es detalle el recorregut a ser creat.
 • Un banc d’imatges fotogràfiques i audiovisuals que registre el procés de creació dels recorreguts.
 • Una llista justificada que propose un pla inicial d’inversions, millores i equipament per a enfortir el recorregut turístic de MINGA.
 • Document que incloga un manual de funcions bàsiques i de guions per als actors que siguen responsables de rebre visitants i la proposta d’estructura de gestió per al component turístic de MINGA.
 • Presentació en Powerpoint que oferisca l’experiència turística de visitar MINGA.
 • Notes de premsa que es consideren pertinents per a posar en valor el treball que s’està realitzant, les mateixes que seran difoses digitalment prèvia aprovació i vistiplau de CEPAD.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Identificació i descripció dels atractius turístics que MINGA pot oferir a les persones visitants.
 • Definició participativa d’un recorregut turístic intern dins de la seu de MINGA en San Ignacio de Velasco que siga atractiu a les persones que visiten el municipi i basat en el sistema productiu existent.
 • Definició i pertinència d’obrir el recorregut turístic a una o dos comunitats productores associades a MINGA.
 • Registre fotogràfic i audiovisual dels atractius que inclouran els recorreguts turístics i del procés de creació dels recorreguts.
 • Proposta de guions i funcions bàsiques per als actors que siguen responsables de rebre als i les visitants.
 • Capacitació pràctica al personal que assumiran la responsabilitat de rebre visites en cada atractiu que s’incorporarà com a part del recorregut.
 • Proposta d’un pla inicial de necessitats d’inversió, millores i equipament per al desenvolupament de l’oferta turística de MINGA, seguint un ordre de prioritats. S’espera un llistat d’eixes necessitats i una breu justificació de per què és necessària.
 • Proposta d’una estructura de gestió administrativa per a rebre els i les turistes en MINGA.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

La Minga, paraula castellanitzada del quechua Mink´a i apropiada a l’Orient, és el treball solidari en favor d’alguna persona que el necessita o d’un objectiu col·lectiu i que s’executa comunitàriament. S’ha retribueix amb menjar i beguda. Amb eixe esperit la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA) és una associació privada que busca millorar la qualitat de vida dels xicotets agricultors associats, a través de la implementació de sistemes productius agropecuaris sostenibles, en el social, en l’econòmic i en l’ecològic. Té una lògica de treball en diferents comunitats de les Missions Jesuítiques de Chiquitos, on els seus principals productes són el café orgànic i l’Ametla Chiquitana.

A través de l’assistència tècnica es busca diversificar la font d’ingressos de l’Associació, complementant el sistema productiu i un producte turístic que atraga flux de persones visitants cap a San Ignacio de Velasco. Per a això, es requereix assessorar i treballar perquè la seu de MINGA i una (o dos comunitats) tinguen com a opció oferir a les persones visitants un recorregut turístic que siga atractiu, diferent, interactiu i solidari, permetent la posada en valor dels seus productes, els grups comunitaris associats, el seu sistema productiu basat en tècniques i processos culturals propis i històries de vides dignes de destacar. Es pretén comptar amb un producte turístic visible el qual també augmente les vendes dels productes que s’ofereixen. És important destacar que MINGA forma part de la nova ruta turística de San Ignacio de Velasco denominada “Manos Chiquitanas”, la mateixa que va ser creada amb el suport del Fons de València per la Solidaritat.