19_MUSICA: ESPECIALISTA PROFESSOR/A DE VIOLONCEL (II)

Objectius:

Enfortir les capacitats tècniques i musicals de l’alumnat de Santiago de Chiquitos.

Recolzar en la formació dels xiquets i les xiquetes, i joves en la interpretació del Violoncel.

Perfeccionar la interpretació de l’orquestra de cordes per a la seua participació en el Festival de Temporada de Música Barroca.

Establir espais de diàleg i intercanvi cultural amb els professorat actual de Santiago de Chiquitos.

Enfortir el procés formatiu de l’Escola de Música de Santiago de Chiquitos.

Dates realització: Agost i setembre de 2023

Nota: És fonamental que l’especialista o l’especialista estiga per al Festival de Música Missional i Teatre de finals d’agost i principi de setembre.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència es realitzarà a Santiago de Chiquitos, situat en el Municipi de Roboré (Santa Cruz- Bolívia).

A finals del mes d’agost es realitzarà el Festival de Temporada de Música Barroca Americana en totes les Missions Jesuítiques de Chiquitos, per la qual cosa el o la especialista es desplaçarà a diferents municipis de la Regió acompanyant a l’escola de Música de Santiago de Chiquitos.

Perfil: Llicenciat/-ada o professor/-a en Música, en el perfil de “Instrumentista de Violoncel”.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Document de suggeriments per a millorar el procés formatiu de l’Escola de Música de Santiago. 
  • Informe amb el registre d’assistència a classes.
  • Informe final de l’assessorament.
  • Registre fotogràfic i audiovisual. 
  • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència a Santiago de Chiquitos que serà publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Formar a l’alumnat sobre aspectes tècnics de l’instrument, estudis, escales, tècnica de l’Arc.

– Recolzar en pràctica coral i orquestral en els assajos, bé sigen generals o per seccions, de l’orquestra de corda per aportar aspectes tècnics i interpretatius de les obres triades.

– Compartir criteris musicals amb els docents actuals en mira del Festival de Temporada de Música Barroca i altres presentacions.

– Informe final sobre el treball a l’escola (organització, dinàmica de treball, metodologia) realitzant suggeriments per a la millora del procés formatiu.

 Breu resum de l’assistència tècnica:

L’Escola de Música de Santiago de Chiquitos, va ser fundat l’any 2004. És un centre de formació musical complementària a la formal per als joves i xiquets/as de la comunitat, amb la missió de difondre i preservar la música de l’arxiu missional de Chiquitos, l’Arxiu Nacional de Bolívia, la música folklòrica boliviana i de la seua regió, com també interpreta la música clàssica universal.

En el conservatori, es formen anualment al voltant de 30 xiquets i xiquetes i 40 joves i adolescents de la comunitat de Santiago de Chiquitos, alumnat que assisteixen de manera permanent a un procés formatiu integral musical, triant entre les especialitats en instruments de cordes i/o cant, destacant les seues capacitats innates, producte de les seues relacions ancestrals i històriques amb les missions en la Chiquitania.

És una necessitat permanent l’enfortir l’Escola Música de Santiago de Chiquitos en les capacitats musicals en la interpretació dels instruments de corda fregada, Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix. A través d’aquesta assistència tècnica sol·licitada es busca enfortir les capacitats en l’especialitat de Violoncel que permeta alçar el nivell i reactivar el procés d’ensenyament.

Es posaran a prova els coneixements apresos en diferents moments, on destaca la participació de l’orquestra en la Festa Patronal de Santiago de Chiquitos i del Festival de Temporada de Música Missional, realitzat a la fi del mes d’agost, així com els diferents concerts i tallers programats per l’escola. Es realitzaran classes diàries en horaris diferents establits pel professorat.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.