1_ESPECIALISTA EN TURISME: ARQUEOLOGIA – PALEONTOLOGIA

Objectius:

Conservar i posar en valor dels jaciments fòssils que es troben en el la Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte, de Bolívia.

Identificar i classificar dels macrofòssils trobats en l’Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte.

Realitzar un inventari dels jaciments i les restes fòssils existents en l’Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte.

Establir una ruta crítica dels passos a seguir per a la conservació i posada en valor dels jaciments paleontològics existents en l’Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte.

Dates realització: Juliol, agost o setembre de 2023.

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència tècnica es realitzarà en la Zona Charagua Nord pertanyent a l’entitat del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae, al departament de Santa Cruz, Bolívia. En concret en les comunitats de Chorrito Bajo, Tacuarembó y Saipuru, dins de la jurisdicció Zona Charagua Norte.

Perfil: Paleontologia i/o arqueologia per a l’estudi de jaciments ossis prehistòrics.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

 • Un informe tècnic del treball realitzat durant l’assistència tècnica en terreny. 

Aquest informe haurà d’incloure almenys el següent:

 • La metodologia emprada.
 • Registre fotogràfic i audiovisual del procés.
 • Els resultats obtinguts, suggeriments i conclusions.
 • Inventari detallat sobre els jaciments i recursos fòssils trobats durant el treball en terreny. 

L’inventari deurà almenys incloure el següent:

 • Classificació i descripció dels fòssils trobats.
 • Registre fotogràfic de l’inventari. El registre fotogràfic també haurà de ser entregat ordenat i classificat en versió digital al Fons i al CEPAD.
 • Ubicació on es troben els fòssils (en la mesura del possible GEO referenciats).
 • Estat de conservació d’aquests.
 • Persona a poder, control i/o accés d’aquests.
 • Uns altres que el/la especialista definisca com a indispensable que l’inventari tècnic haja de tindre.
 • Pla de treball futur d’accions i passos a seguir que permeten la conservació i posada en valor dels jaciments i fòssils. La intenció és comptar amb una guia d’activitats que permeta prioritzar accions, ordenar la informació, elaborar projectes i/o programes, establir pressupostos per a les accions i definir una política pública a nivell d’entitat.
 • Presentació en Power Point que tinga com a objectiu mostrar i posar en valor l’existent. 
 • Un article d’opinió que descriga l’experiència viscuda, pose en valor el treball realitzat i permeta donar a conéixer el potencial paleontològic de l’Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte.

Previsió d’activitats a realitzar:

 • Treball de camp en els jaciments fòssils trobats en el la Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte, Bolívia, per a la identificar, inventariar i classificar el material. Aquest treball inclourà el registre fotogràfic del que es trobe i del procés d’investigació que s’està duent a terme.
 • Establir d’una Ruta crítica dels passos i accions a seguir per a la conservació i posada en valor del potencial paleontològic trobat.
 • Elaborar una presentació en powerpoint que resumisca l’existent i el potencial turístic, històric i patrimonial, si s’aconsegueix posar en valor. La presentació haurà de ser exposada en finalitzar l’assistència tècnica a les autoritats l’Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte i al CEPAD.

Breu resum de l’assistència tècnica:

En l’Entitat del GAIOC Charagua Iyambae Zona Charagua Norte, situada a Bolívia, s’han descobert una sèrie de jaciments fòssils (restes òssies d’animals prehistòrics) que requereixen ser identificats, inventariats i classificats. En l’actualitat es desconeix els tipus d’animals als quals pertanyen els fòssils gegants trobats, per la qual cosa es requereix, en una primera etapa, investigar per a saber amb quins recursos paleontològics es compten, inventariar l’existent, classificar-los i establir una ruta crítica de les accions a seguir per a conservar i posar en valor el trobat.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.